Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví (MUMM / KRLZZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUMM / KRLZZ - Řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Úvod do studia řízení lidských zdrojů s akcentem na poskytovatele zdravotní péče.- Vývoj názorů na úlohu řízení lidských zdrojů nejen u poskytovatelů zdravotní péče.- Organizace práce, analýza práce a režim práce a odpočinku nejen u poskytovatelů zdravotní péče.- Pracovní motivace a odměňování zaměstnanců nejen u poskytovatelů zdravotní péče.- Zabezpečování lidských zdrojů nejen u poskytovatelů zdravotní péče.- Řízení pracovního výkonu a propouštění zaměstnanců nejen u poskytovatelů zdravotní péče.- Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců nejen u poskytovatelů zdravotní péče.- Informační zabezpečení personálního řízení nejen u poskytovatelů zdravotní péče.- Organizační kultura. Péče o zaměstnance. Pracovní vztahy. Odbory a kolektivní vyjednávání nejen u poskytovatelů zdravotní péče.- Tvorba pracovního prostředí a pracovních podmínek nejen u poskytovatelů zdravotní péče.

Získané způsobilosti

Student rozumí významu řízení lidských zdrojů s akcentem na zdravotnický personál a ve vztahu ke konkurenceschopnosti daného poskytovatele zdravotní péče. Má znalosti o základních personálních činnostech a orientuje se v základní pracovně-právní legislativě. Kriticky pracuje s informačními zdroji z oblasti personalistiky.

Literatura

Gregar, Aleš. Personální management : vybrané kapitoly. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-915-0.NILES, N. J. Basic Concepts of Health Care Human Resource Management. United States of America, 2013. ISBN 978-1-4496-2782-9.časopis. HR FÓRUM. časopis. HR Management. PYNES, J. E., LOMBARDI, D. N. Human Resources Management for Health Care Organizations. United States of America, 2011. ISBN 978-0-470-87355-7.KOŠTA, O. Management úspěšné ordinace praktického lékaře. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4422-3.časopis. People Management. Periodikum Moderní řízení. Periodikum Moderní řízení. ŠVÁBOVÁ, K., TUČEK, M., NAKLÁDALOVÁ, M. Pracovní lékařství - pro všeobecné praktické lékaře. Praha, 2012. ISBN 978-80-87553-74-9.KAŇÁKOVÁ, Z., BLÁHA, J., BABICOVÁ, J. Řízení lidských zdrojů. Ostrava, 2000. ISBN 80-7048-020-3.JAKUŠOVÁ, V. Základy zdravotníckeho manažmentu. Martin, 2010. ISBN 978-80-8063-347-9.FALLON, L. F., MCCONNELL, CH. R. Human Resource Management in Health Care - Principles and Practice. United States of America, 2014. ISBN 978-1-4496-8883-7.FRIED, B. J., FOTTLER, M. D. Human Resources in Healthcare. United States of America, 2012. ISBN 978-1-56793-299-7.DILCHER B., HAMMERSCHLAG, L. Klinikalltag und Arbeitszufriedenheit. Berlin, 2013. ISBN 978-3-658-01831-3.Dvořáková, Zuzana. Management lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.PLEVOVÁ, I. A KOL. Management v ošetřovatelství. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-3871-0.HEKELOVÁ, Z. Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4032-4.VÉVODA, J. A KOL. Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4732-3.NAEGLER, H. Personalmanagement im Krankenhaus. Berlin, 2014. ISBN 978-3-95466-103-9.DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. Personální řízení 1. Praha, 2001. ISBN 80-245-0248-8.Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada, 2002. ISBN 8024704692.Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha : Management Press, 2001. ISBN 8072610333.KILÍKOVÁ, M., JAKUŠOVÁ, V. Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve. Martin, 2008. ISBN 978-80-8063-290-8.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouška.a) Aktivní účast na přednáškách. b) Vypracování a odevzdání semestrální projektu podle zadání vedoucího kurzu do stanoveného termínu. c) Zvládnutí znalostí, které jsou vymezeny jednotlivými tématickými okruhy kursu - písemný test musí být napsán alespoň na 60 %.

Garant

Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D.doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

Vyučující

Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D.