Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení domácí a chronické péče (MUMM / PRDP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUMM / PRDP - Řízení domácí a chronické péče, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Základy problematiky dlouhodobé, následné, rehabilitační péče, péče paliativní a terminálních stavů. Specifika ošetřovatelské péče v těchto oblastech- Potřeby člověka /pacienta v těchto stavech- Problematika domácí péče, systém její organizace v České republice- Etický kontext této péče- Ekonomická problematika této péče- Praktická výuka na pracovištích, poskytujících tuto péči

Získané způsobilosti

Student má znalosti o charakteristikách domácí péče, o problematice dlouhodobé a následné péče o problematice paliativní a terminální péče a i o problematice hospicové péče. Orientuje se v legislativě, pojišťovnictví a ekonomice této péče a v problematice organizace této péče v rámci České republiky.

Literatura

Porvazník, Ján. Celostní management : pilíře kompetence v řízení. 2. přepr. a dopl. vyd. Bratislava : Sprint, 2003. ISBN 80-89085-05-9.Marečková, Jana. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. Vyd. 1. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1399-3.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - klasifikovaný zápočetAktivní účast při plnění praxe. Splnění stanovených praktických úkolů. Vedení příslušné dokumentace, zpracování písemného zhodnocení praxe dle osnovy.

Garant

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Vyučující

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.