Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (MUMM / PRLZJ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUMM / PRLZJ - Řízení lidských zdrojů, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Vývoj názorů na úlohu řízení lidských zdrojů v podniku. Moderní koncepce personálního řízení.- Analýza práce, vytváření pracovních úkolů a pracovních míst. Organizace pracovní doby.- Pracovní motivace a odměňování pracovníků.- Plánování, vyhledávání, výběr, příjem a adaptace pracovníků.- Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků.- Propouštění pracovníků.- Vzdělávání a rozvoj pracovníků. Řízení jejich kariéry.- Budování týmu spolupracovníků - zaměstnanců.- Informační zabezpečení personálního řízení. Personální evidence.- Podniková kultura a její složky.- Péče o pracovníky.- Pracovní vztahy.- Odbory a kolektivní vyjednávání.- Tvorba pracovního prostředí a pracovních podmínek. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Získané způsobilosti

Student rozumí významu řízení lidských zdrojů ve vztahu ke konkurenceschopnosti organizace. Má znalosti o základních personálních činnostech a orientuje se v základní pracovně-právní legislativě. Kriticky pracuje s informačními zdroji z oblasti personalistiky.

Literatura

Gregar, Aleš. Personální management : vybrané kapitoly. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-915-0.ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada,, 2002. Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha : Management Press, 2001. ISBN 8072610333.Special Journals. Harvard Business Revue (USA, HBSP) (2004-2006). Special Journals. People Management (UK, CIPD) (2004 -2006). SPARROW, P., MARCHINGTON, M. Human Resource Management. The New Agenda. London: Pitman FT, 1998. ULRICH, D. Human Ressource Champions. Boston: HBSP, 1997. Bilohlávek, František. Organizaení chování : jak se každý den chovají spolupracovníci, nadoízení, podoízení, obchodní partneoi ei zákazníci. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 1996. ISBN 80-85839-09-1.ULRICH, D., BROCKBANK, W. The HR Value Proposition. Boston: HBSP, 2005. SMILANSKY, J. The New HR. London: ITP, 1997.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - klasifikovaný zápočetPožadavky ke klasifikovanému zápočtua) Aktivní účast na seminářích, příprava na diskusi. b) Vypracování, prezentace a odevzdání seminární práce v termínu stanoveném vedoucím semináře. c) Zvládnutí znalostí, které jsou vymezeny jednotlivými tématickými okruhy kursu. Zkouška je písemná a ústní. Písemný test musí být napsán alespoň na 60 %, následuje ústní zkouška v rozsahu znalostí z přednášek a seminářů.

Garant

doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.