Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení inovací (MUPE / CRIN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUPE / CRIN - Řízení inovací, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Inovace. Inovační management.- Nové výrobky a služby. Inovační procesy. Systém realizace a vyhledávání inovací.- Praxe inovačního podnikání. Management změny.- Podnikatelské strategie pro inovace.- Analýza vnějšího a vnitřního prostředí pro formulaci inovační strategie.- Inovativní marketing.- Inovační rizika.- Business idea and the related attributes.- Ekologické aspekty inovačního podnikání.

Získané způsobilosti

Student je schopen provést strategickou analýzu podniku směrem k připravenosti realizaci inovací a inovačního projektu.

Literatura

A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK. Newton Square: Project Management Institut, Inc., 2000. ISBN 1-880410-22-2.PROCTOR, T. Creative Problem Solving for Managers: Developing Skills for Decision Making and Innovation. Routledge, 2005. ISBN 978-0415345415.CLEGG, B. Creativity and Innovation for Managers. Butterworth-Heinemann, 1999. ISBN 978-0750642552.TUCKER, R.B. Driving Growth Through Innovation: How Leading Firms Are Transforming Their Futures. Berrett-Koehler, 2002. ISBN 978-1576751879.LUMSDAINE, E.; BINKS, M. Entrepreneurship from creativity to innovation : thinking skills to changing world. Trafford Publishing, 2006. ISBN 978-1425104726.VACEK, J. a kol. Hledání inovačních příležitostí a práce s inovacemi. Plzeň, 2001. MITCHELL, R.; GOFFIN, K. Innovation Management: Strategy and Implementation Using the Pentathlon Framework. Palgrave Macmillan, 2005. ISBN 978-1403912602.Kotler, Philip. Inovativní marketing : jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0921-X.VACEK, J., VOSTRACKÝ, Z., SKALICKÝ, J. Integrovaný management inovací. Plzeň: ZČU, 1999. VACEK, J. a kol. Mapa připravenosti firmy k inovacím. Dotazník pro hodnocení firem a metodika jeho vyhodnocení. 2001. HUBER, J. New Technologies and Environmental Innovation. Edward Elgar Publishing Ltd, 2004. ISBN 978-1843767992.Kerzner, Harold. Project management : a system approach to planning, scheduling, and controlling. 8th ed. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-22577-0.Hrazdilová Bočková, Kateřina. Řízení inovací. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-810-8.Keřkovský, Miloslav. Strategické řízení : teorie pro praxi. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-578-X.DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. Praha : C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-603-4.Kováo, František. Teorie průmyslových podnikatelských systémů II. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2004. ISBN 8073181894.SHAVININA, L.V. The International Handbook on Innovation. Pergamon, 2003. ISBN 978-0080441986.DUNDON, E. The Seeds of Innovation: Cultivating the Synergy That Fosters New Ideas. Amacom, 2002. ISBN 978-0814471463.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaPožadavky k udělení zápočtu:1. Pozitivní hodnocení zápočtové písemné práce s minimální úspěšností 51%.2. Zpracování a včasné odevzdání semestrální práce na zadané téma a její pozitivní hodnocení.Požadavky ke zkoušce:1. Získání zápočtu na základě splnění požadavků k zápočtu.2. Zvládnutí znalostí z tématického okruhu přednášek prověřených písemnou zkouškou s minimální úspěšností 60%.

Garant

Ing. Aleš Skopalík, Ph.D.

Vyučující

Ing. Aleš Skopalík, Ph.D.Ing. Karel Slinták, PhD.