Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení podnikových procesů (MUPE / PREP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUPE / PREP - Řízení podnikových procesů, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

IV. Obsah přednášek:1. Procesní řízení - úvod, důvody studia, přínosy pro podnikovou praxi2. Systémy řízení - funkční a procesní pojetí, Moderní formy organizace3. Procesně orientovaný systém řízení firmy4. Analýza podnikových procesů5. Měření výkonnosti podnikových procesů6. Stručná charakteristika vývojových vln BPM7. Vznik nových standardů v BPM8. Komponenty procesního řízení a způsob jejich uplatnění v podniku9. Případové studie (využití komponent BPM)10.SW nástroje na podporu řízení procesůIV. Obsah přednášek:1. Procesní řízení - úvod, důvody studia, přínosy pro podnikovou praxi2. Systémy řízení - funkční a procesní pojetí, Moderní formy organizace3. Procesně orientovaný systém řízení firmy4. Analýza podnikových procesů5. Měření výkonnosti podnikových procesů6. Stručná charakteristika vývojových vln BPM7. Vznik nových standardů v BPM8. Komponenty procesního řízení a způsob jejich uplatnění v podniku9. Případové studie (využití komponent BPM)10. SW nástroje na podporu řízení procesů

Získané způsobilosti

Student dokáže vytvořit komplexní procesní model organizace.

Literatura

Řepa, V. Podnikové procesy ? procesní řízení a modelování. Praha. Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1281-4.Hammer, M., Champy, J. Reengineering - Radikální proměna firmy. Praha: Management Press, 1995. ISBN 80-85603-73-X."Sharp, A., Mc. Dermontt, P. Workflow modeling. London: Artech House, 2001. ISBN 1-58053-021-4.Carda, A., Kunstová R. Workflow. Nástroj manažera pro řízení podnikových procesů. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0666-0.Šmída, Filip. Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1679-4.SCHEER, A.W., KRUPPKE, H., JOST, W., KINDERMANN, H. AGILITY by ARIS Business Process Management. Berlin: Springer-Verlag, 2006. ISBN 3-540-33527-7.SCHEER, W.A. ARIS od podnikových procesů k aplikačním systémům. Brno:IDS Scheer ČR s.r.o., 2002. ISBN 80-238-4719-8.Pullan, P., Archer, J.. Business analysis and leadership: influencing change. Kogan Page, 2013. ISBN 978-0749468620.Darnton, G. Business Process Analysis: including architecture, engineering, improvement, management, and maturity. Requirements Analytics, 2012. Jost, W., Scheer, A., Abolhassan, W., Kirchmer F. Business Process Excellence. Berlin: Springer-Verlag., 2002. ISBN 3-540-43479-8.Scheer, A.W., Abolhassen, F., Jost, W., Kirchmenr, M. Business Process Change Management. ARIS in Practice. Berlin: Springer-Verlag, 2003. ISBN 3-540-00243-X.Jeston, J., and Nelis, J. Business process management: practical guidelines to successful implementations. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2008. ISBN 978-0-7506-8656-3.Sinur, J., Odell, J., Fingar, P. Business process management: The Next Wawe. Megan-Kiffer Press, 2013. ISBN 978-0929652-22-1.Miller, L. M. Getting to Lean - Transformational Change Management. Miller Management Press, 2013. ISBN 9780578121819.Davis, B. Managing business analysis services: a framework for sustainable projects and corporate strategy success. Ft. Lauderdale, FL: J. Ross Pub. ISBN 978-160-4270-792.TUČEK, D., HRABAL, M., TRČKA, L. Procesní řízení v praxi podniků a vysokých škol. Praha: Technická Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-674-7.Goetsch, D. L., Davis, S. Quality management for organizational excellence: introduction to total quality. Upper Saddle River, N.J.: Pearson, 2013. ISBN 978-0-13-287097-9.Hammer, M. and Champy, J. A. Reengineering the corporation: A Manifesto for Business Revolution. Harper Business Books, New York, 1993. Friedli, T., Mundt, A., Thomas, S. Strategic management of global manufacturing networks: aligning strategy, configuration, and coordination. Heidelberg: Springer, 2014. ISBN 978-3-642-34184-7.

Požadavky

III. Požadavky na studentaHodnocení průběžné práce studenta během semestru tzn. všechny aktivity A-C:Toto hodnocení zahrnuje:A) Aktivní účast na seminářích - 80 % docházkyB) Ověření znalostí na základě zpracování a následného vyhodnocení zpracovaných procesních modelů v aplikaci ARIS vč. ověření jejich správnosti v rámci seminářů na PC učebně. Celkem 30 b. formou týmové seminární práce na seminářích vč. prezentace (odevzdání seminární práce do 6. 12. 2015).C) 5 b může student získat za jednorázovou účast na veletrhu pracovních příležitostí Business Days 2015 (koná se dne 3.11.2015). Tyto body se přičítají navíc k celkovému hodnocení za semestr a ovlivní tak i výsledek zkoušky. Tzn. stupnice zkoušení je nastavena na max. 100 b a 5 b student získá navíc. Podniky přichází až na UTB s řadou námětů nejen na seminární, ale i diplomové práce a s pracovními pobídkami.Bodové hodnocení průběžné práce studenta během semestru (odpovídající těmto aktivitám): Hodnocení databáze (semin. práce viz. výše) (B) max. 30b Zápočtový test....................max. 10 bBusiness Days 2015 (C).......max.5 bHodnocení zkušebního testu (C)...........................max. 60 b. Celkem..............................max. 105 b.(stupnice známek bude počítána jakoby max. bylo 100 b)D) ZÁVĚREČNÉ hodnocení zkoušky konané formou písemného znalostního testu případně formou ústní.NUTNÁ MINIMÁLNÍ PODMÍNKA NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ ZKOUŠKY JE PODMÍNKA DOSAŽENÍ MINIMA 60% PROCENT z celkové hodnoty testu (60 b) tzn. 36 b!!!! Stupnice použitá pro hodnocení zkoušky (tzn. bodové hodnocení pro získání známky (A-E) dle ECTS, bude studentům sděleno před začátkem zkušebního období.

Garant

doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Vyučující

Ing. Karel Slinták, PhD.doc. Ing. David Tuček, Ph.D.