Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení služeb cestovního ruchu (MUPE / PRSCR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUPE / PRSCR - Řízení služeb cestovního ruchu, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Služby jako součást cestovního ruchu (podstata služeb a klasifikace služeb v CR, charakteristika služeb v CR)- Dopravní služby (materiálně technické podmínky pro poskytování služeb, sortiment poskytovaných služeb, letecká, silniční, železniční doprava)- Ubytovací služby (materiálně technické podmínky pro poskytování služeb, kategorizace, klasifikace služeb, služby ubytovacích zařízení, hotelnictví)- Stravovací služby (materiálně technické podmínky pro poskytování služeb, nabídka produktu pohostinských středisek, rychlé formy stravování, stolování, světová a národní gastronomie)- Služby cestovních kanceláří a agentur (význam a funkce CK, CA, produkt CK, Informatizace služeb CK)- Průvodcovské služby v cestovním ruchu (profil osobnosti průvodce cestovního ruchu, příprava průvodce na zájezd, pracovní agenda průvodce cestovního ruchu, spolupráce průvodce a CK)- Lázeňské služby (indikační zaměření přírodních léčebných lázní, materiálně technické podmínky pro poskytování služeb, charakteristika a klasifikace lázeňských služeb, základní a doplňkové služby)- Kongresový a incentivní cestovní ruch (charakteristika a význam kongresových akcí, materiálně technické podmínky pro poskytování služeb, organizování kongresových akcí)- Služby volného času a animace v cestovním ruchu (volný čas a animace, vymezení pojmu animace v CR, činnosti volného času a animace v CR)- Pojištění v cestovním ruchu (význam pojištění, druhy pojištění)- Služby pasových a celních orgánů a směnárenské služby (cestovní doklady v zahr. CR, vízum, předmět směnárenských činností, kurzy peněžních prostředků a směnárenský list)- Služby informačních center v CR (materiálně technické podmínky pro poskytování služeb, charakteristika a smysl informačních center, rozdělení a hustota v ČR i ve světě)

Získané způsobilosti

Student se orientuje v řízení a poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu.

Literatura

Horner, S., Swarbrooke, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha : Grada, 2003. Beránek, Jaromír. Provozujeme pohostinství a ubytování. 1. vyd. Praha : Grada, 2004. ISBN 8086724026.Beránek, Jaromír. Řízení hotelového provozu. 3., přeprac. vyd. Praha : mag Consulting, 2003. ISBN 808672400X.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaK zápočtu:-max. 1 absence na zvaných přednáškách a seminářích-vypracování týmové semestrální práce z oblasti služeb CR a její obhajoba.Ke zkoušce:-zápočet-písemná část na 60%-ústní část výsledná známka je kombinací z obou částí.

Garant

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.