Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a organizace výroby (MUPI / TBPM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUPI / TBPM - Řízení a organizace výroby, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Úvod k disciplíně. Architektura výroby.Produkt. Výrobek.Kvalita ve výrobě.Standardizace.Konstrukční příprava výroby.Zpracování zakázek.Materiálová příprava výroby.Technicko-organizační příprava výroby.Dílenské řízení výroby.Provozuschopnost výrobního zařízení - video.Postavení člověka ve výrobě.Hospodaření s energií.Směry zdokonalování výroby - video.Specifika výrob.

Získané způsobilosti

Student bude schopen řídit malý provoz.

Literatura

Pollak, Harry. Jak odstranit neopodstatněné náklady : hodnotová analýza v praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. ISBN 8024710471.Imai, Masaaki. Kaizen : metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2004. ISBN 8025104613.BOBÁK, R., TUČEK, D. Výrobní systémy. FaME Zlín, 2006. SCHMENNER, R. W. Production/Operation Management. New York : Macmillan, 1990. ISBN 0024069256.Černý, Jaromír. Řízení a organizace výroby : příklady a případové studie. 1. vyd. Zlín : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, 1999. ISBN 8021413980.Tomek, Gustav. Řízení výroby. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2000. ISBN 8071699551.Tomek, Gustav. Výrobek a jeho úspěch na trhu. 1. vyd. Praha : Grada, 2001. ISBN 8024700530.Černý, Jaromír. Výrobní management : Production management. Vd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. ISBN 978-80-7318-638-8.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaZkouška se skládá z písemné části (test) a ústní část pokrývá rozsah daného tématu. U ústní části - např.uplatnění předloženého tématu do praxe - každý student si musí připravit samostatné písemné zpracování na předchozí zvolené a schválené téma v rozsahu: 1 - 12 prezentace A4 předmětu.Písemná část obsahuje: 1 komplexní otázku (1 bod) a nejméně dvě další podřízené otázky (2 body ks.).

Garant

prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.

Vyučující

prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.Ing. Martin Melišík, Ph.D.