Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a správní právo (MURVP / KFSP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MURVP / KFSP - Finanční a správní právo, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do problematiky finančního a správního práva.2. Organizace veřejné správy.3. Činnost veřejné správy.4. Správní právo procesní.5. Přezkum a výkon správních rozhodnutí.6. Kontrola veřejné správy.7. Odpovědnost za škodu ve veřejné správě.8. Právní záruky ve veřejné správě.9. Cenné papíry dle NOZ - úvod10. Cenné papíry dle NOZ - pokračování, směnky.11. Finančněprávní vztahy, subjekty finančněprávních vztahů, státní dozor a finanční kontrola.12. Daňový řád.13. Zápočtový test.

Získané způsobilosti

Student po úspěšném absolvování předmětu rozumí místu a významu finančního a správního právního práva v systému práva, je schopen aplikovat základní principy činnosti příslušných orgánů, a to v jednotlivých formách procesních postupů těchto orgánů, orientuje se v jednotlivých procesních postupech, je schopen aplikovat ustanovení o těchto procesních postupech a hlavních procesních úkonech, umí zpracovat podněty a návrhy k uplatnění přezkoumání správních rozhodnutí, je schopen orientace v relevantní judikatuře a dokáže ji využít pro zpracování konkrétních podání.

Literatura

Bakeš, Milan. Finanční právo. 3., aktualiz. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-667-0.MRKÝVKA, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. ISBN 80-210-3578-1.Kadečka, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2003. ISBN 8071797944.HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2004. ISBN 80-7400-049-2.zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. HENDRYCH, D. Správní věda: teorie veřejné správy. Praha: Aspi, 2007. ISBN 80-7357-248-8.KADEČKA, S., ONDRUŠ, R., PRŮCHA, P. Základy správního práva pro ekonomy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. ISBN 80-210-3050-X.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu: zápočtový test.Úspěšné napsání zápočtového testu je předpokladem připuštění k písemné zkoušce.Písemná zkouška.

Garant

JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

Vyučující

Ing. Jitka BrychtováMgr. Lenka HanákováJUDr. Jiří Zicha, Ph.D.JUDr. Radek Židlík