Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení projektů II (MUSKM / PRP2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUSKM / PRP2 - Řízení projektů II, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Smluvní management(typy smluv)Změny v projektu(záznam a vyhodnocení změn; změnový list)Kontrola, monitoring, reporting(metody sledování stavu rozpracovanosti projektu (EVA, ...); podávání zpráv o stavu projektu)Další náležitosti projektu(obstarávání; kvalita v projektech; etika projektového řízení; modely zralosti; zdraví; bezpečnost; ochrana životního prostředí)Komunikace v projektech(základní principy a složky komunikace; kladení otázek a naslouchání; efektivní elektronická komunikace)Projektový tým(vlastnosti v týmu; vývoj týmu; intervence pro vývoj týmu)Týmové role(role v týmu)Motivace a delegování(základní principy motivace; hierarchie potřeb; delegování; styly vedení podle motivačních typů)Efektivní rozhodování(metoda rozhodovacích stromů; vícekriteriální analýza; metoda Delfy)Metody týmové práce(Paretova analýza; myšlenkové mapy; brainstorming; Ishikavowy diagramy)Porady(vedení porad; metody vedení workshopů a formovacích seminářů)Konflikty a vedení(principy řešení konfliktů; věcná a emocionální složka konfliktu; klíčové funkce vedení; situační vedení)

Získané způsobilosti

Student se orientuje v základní terminologii v oblasti projektového řízení (v rámci technických, behaviorálních a kontextuálních kompetencí), aplikuje tyto znalosti při participaci na konkrétním projektu.

Literatura

Doležal, Jan. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2848-3.Goldratt, Eliyahu M. Cíl : proces trvalého zlepšování. 2., přeprac. vyd. Praha : Interquality, 2001. ISBN 8090277020.Goldratt, Eliyahu M. Kritický řetěz. Vyd. 1. Praha : Interquality, 1999. ISBN 8090277004.Kališ, Jan. Microsoft Project : kompletní průvodce pro verze 2003 a 2002 : Microsoft Office System. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2003. ISBN 802510074X.Tichý, Milík. Ovládání rizika : analýza a management. Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-415-5.NĚMEC, V. Projektový management. Praha, 2002. ISBN 80-247-0392-0.Svozilová, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1501-5.ROSENAU, D. M. Řízení projektů: příprava a plánování, zahájení, výběr lidí a jejich řízení, kontrola a změny, vyhodnocení a ukončení. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 8072262181.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - klasifikovaný zápočet1. Aktivní účast studentů na seminářích2. Aktivní práce na vybraném projektu3. Zpracování požadovaných úkolů v týmech4. Zvládnutí probírané látky - (zápočet, klasifikovaný zápočet)

Garant

Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.