Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční analýza (MVOSE / AFAF)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MVOSE / AFAF - Finanční analýza, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Ukazatele finanční analýzy a jejich členění- Uživatelé finanční analýzy- Informační zdroje pro finanční analýzu- Hodnocení zadluženosti podniku- Hodnocení likvidity podniku- Hodnocení rentability podniku- Hodnocení obratovosti- Ukazatele kapitálového trhu

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu bude student schopen v základních rysech posoudit finanční zdraví firmy, především pomocí poměrových ukazatelů.

Literatura

E-learningový kurz v LMS Moodle (viz seznam studijních opor pro KF). VRÁNOVÁ, Š. Finanční analýza. Knápková, Adriana. Finanční analýza : komplexní průvodce s příklady. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3349-4.GRÜNWALD, R, HOLEČKOVA, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha : VŠE, 2007. J. VALACH A KOLEKTIV . Finanční řízení podniku. EKOPRESS,s.r.o., Praha, 2000. ISBN 80-86119-21-1.Brealey, R. A., Myers, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-189-4.Kislingerová, Eva. Finanční analýza : krok za krokem. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-713-5.Holečková, Jaroslava. Finanční analýza firmy. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-392-8.RUČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3916-8.Sedláček, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2. aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3386-6.Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1. vyd. Praha : Bankovní institut, 1999. ISBN 8072650270.Dluhošová, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku : analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3., rozš. vyd. Praha : Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-68-2.KYSLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-539-1.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - klasifikovaný zápočetAktivní účast na cvičeních minimálně 80 %Vypracování a prezentace dohodnutého tématuPísemné prověření z látky semestru, úspěšnost 60 % a více

Garant

Bc. Ing. Šárka Vránová, Ph.D.

Vyučující

Bc. Ing. Šárka Vránová, Ph.D.Bc. Ing. Šárka Vránová, Ph.D.