Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (MVOSE / ARLZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MVOSE / ARLZ - Řízení lidských zdrojů, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Úkoly a principy personalistiky- Plánování strategie- Pracovník, pracovní místo- Vyhledávání a výběr pracovníků- Adaptace- Motivace- Odměňování a hodnocení- Kariéra a vzdělávání- Mobilita, uvolňování- Zaměstnanecké vztahy + participace, identifikace- Etika, pracovní právo

Získané způsobilosti

Student je schopen aplikovat teoretické poznatky z předmětu v konkrétní situaci praxe - ať už v oblasti komerční, tak neziskové.

Literatura

E-learningový kurz v LMS Moodle (viz seznam studijních opor pro KF). Časopisy. Moderní řízení. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada, 2007. Koubek, J. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. Praha : Management Press, 2005. Časopisy. Personál, HR Forum, HRM. Foot, M., Hook, C. Personalistika. Praha: Computer Press,, 2002. Bláha, Jiří. Personalistika pro malé a střední firmy. Vyd. 1. Brno : CP Books, 2005. ISBN 8025103749.Horalíková, M. Personální řízení. Praha : ČZU, 2000. ISBN 80-213-0646-7.Gregar, Aleš. Personální řízení I : vybrané kapitoly. Vyd. 3. nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. ISBN 8073181983.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zápočetZÁPOČET ... 50% docházka + úkol (prezentace) v průběhu semestru + zápočtový test (60%)

Garant

Ing. Petr Krenar