Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické aspekty výchovy (CV / DFA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu CV / DFA - Filozofické aspekty výchovy, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Hlavním obsahem je především systémová filozofie, která je zaměřena na aplikaci filozofických zákonitostí do filozofie výchovy. V tomto směru vycházíme z Patočkovy filozofie výchovy, která byla koncipována za první republiky jako přednáška pro učitele. Teoretickou základnou je řecké, evropské pojetí výchovy, které je sledované studentem doktorského studia do hloubky a je směrováno k podstatě výchovy jako pomoci při nalézání smyslu života vychovávaného. Filozofie je aplikována na problematiku pedagogiky.

Získané způsobilosti

Student se orientuje především v systémové filozofii, která je zaměřena na aplikaci filozofických zákonitostí do filozofie výchovy. Filozofie je aplikována na problematiku pedagogiky.

Literatura

BALVÍN, J., HABURAJOVÁ ILAVSKÁ, L. Andragogics, social pedagogy and social work. Pedagogic, philosophical and ethical aspect. Praha: Hnutí R, 2012. ISBN 978-80-86798-20-2.CORETH, E. Co je člověk?. Praha: Zvon, 1996. SUCHODOLSKÝ, B. Co je člověk?. Praha: Mladá fronta, 1978. SOKOL, J. Člověk jako osoba. Praha: IZV, 2000. PECHAR, J. (ed.). Člověk v moderních dějinách. Praha: Filozofický ústav AV ČR, 1992. ISBN 80-7007-028-5.PATOČKA, J. Filosofie výchovy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. ISBN 80-86039-33-1.RUFFING, R. Filozofický depozitář. 50 nejdůležitějších filozofických myšlenek. Praha: Knižní klub, 2012. ISBN 978-80-242-3527-1.BALVÍN, J. Postavení autority v postmoderní společnosti. In Vališová, A. a kol. Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí. Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 1-2008 Studia Psychologica X. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum. s. 24-41, 2011. SCHELER. M. Postavení člověka v kosmu. Praha: Academia, 1968. BALVÍN, J. Role filozofie, etiky a andragogiky jako základna pro orientaci studenta při vstupu do dospělosti a při prevenci sociálně patologických jevů. In Šlosár, D. Košické dni sociálnej práce ?Prevencia sociálnej patológie v prostredí stredných škôl Košického samosprávneho kraja . Košice: Košický samosprávny kraj. s. 82-86, 2011. ISBN 978-80-970978-9-9.BAUMAN, Z. Tekuté časy: život ve věku nejistoty. Praha : Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1656-0.LIESMANN, P.K. Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1677-5.BAUMAN, Z. Umění života. Praha: Academia, 2010. PLATÓN. Ústava. Praha: Oikoymenh, 1996. ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Portál,, 2001.

Požadavky

Způsob zakončení - zkouška.Vypracování seminární odborné práce o vztahu filozofie, etiky, filozofie výchovy a pedagogiky.

Garant

doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.