Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax (UMJL / UMOSY)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UMJL / UMOSY - Morfosyntax, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah předmětu pokrývá následují témata:- Slovní druhy (Kritéria pro určování jednotlivých kategorií)- Morfologie podstatných jmen a determinantů - číslo, počitatelnost, pád, životnost/rod- NP fráze a struktura- Osobní, vztažná a tázací zájmena- Zvratná a reciproční zájmena- Přídavná jména a Příslovce (Kategorie AP)- Morfologie sloves - čas, aspekt- Rod, shoda u sloves- Pomocná a modální slovesa- Pomocná slovesa: do, be, have

Získané způsobilosti

Student umí analyzovat lexikální kategorie (podstatné jméno, sloveso, přídavné jméno) a funkčí kategorie (zájmena, modální slovesa) ze syntaktického, morfologického a semantického hlediska. Student využívá znalosti získané v kurzu k argumentaci a vyvozování závěrů a dokáže angličtinu konfrontovat s jinými jazyky (převážně češtinou) z hlediska gramatiky. Student dokáže při lingvistické analýze používat relevantní terminologii. Student umí aplikovat získané vědomosti v praxi.

Literatura

Machová, D. Morphology: Handouts for Lifelong Learning Courses. ---, 2013. SVOBODA, A. A Brief Survey of the English Morhology. Skripta Universitas Ostraviensis, 1998. QUIRK, R. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman, 1989. HUDDLESTON, R. and P., GEOFFREY K. A Students Introduction to English Grammar. Cambridge University Press, Cambridge, 2002. VESELOVSKÁ, L. English Morphology and Morphosyntax: Syllabi, Examples, Exercises. Olomouc: Vydavatelství UP, 2005. SVOBODA, A. and Kučera, K. English Parts of Speech. An E-learning Text in English Morphology. Opava: Slezská Univerzita v Opavě, 2003. LEECH, G. Meaning and the English verb. London: Pearson Education Limited, 2004. Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 2012. DUŠKOVÁ, L. a kol. Stručná mluvnice angličtiny. Praha: Academia, 2006. HUDDLESTON, R. and P., GEOFFREY K. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - klasifikovaný zápočetI. Docházka: účast na seminářích minimálně 80%II. Řádné plnění zadaných úkolůIII. Aktivní účast na semináříchIV. EsejV. Závěrečný test

Garant

Mgr. Dagmar Machová