Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a teorie výchovy (UPV / KP3FI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UPV / KP3FI - Filozofie a teorie výchovy, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základy teorie argumentacestruktura argumentu, ideální model a pravidla kritické diskuse, argumentační chyby a fauly, myšlenkové experimenty- Filosofie jazykateorie jazykového významu, syntax, sémantika, pragmatika, figurativní jazyk- Ontologiejsoucno, bytí, existence, substance, hmota, relace, monismus, pluralismus- Epistemologieznalost (klasická definice znalosti), svědectví, paměť, objektivita- Filosofie mysliproblém druhé mysli, vztah těla a mysli, monismus a dualismus- Etikadeontologie, konsekvencionalismus, etika ctnosti, teorie osobní identity, problémy aplikované etiky- Filosofie společnostispravedlnost, distribuce dobra, závoj nevědomosti, environmentální otázky- Teorie vědyproblém demarkace, vědecké vysvětlení, růst vědeckého poznání

Získané způsobilosti

Studenti se seznámí se základními pojmy z oblasti filosofie a jejích jednotlivých disciplín. Studenti budou schopni hovořit o vybraných tématech z oblasti filosofie a zohlednit její přínos k řešení aktuálních problémů.

Literatura

Bocheński, Józef Maria. Cesta k filozofickému myšlení. Vyd. 3., v nakladatelství Academia 1. Praha : Academia, 2001. ISBN 8020008535.Peregrin, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Praha : Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-192-5.Fajkus, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy : vývoj, současnost a perspektivy. 1. vyd. Praha : Academia, 2005. ISBN 8020013040.The Internet Encyclopedia of Philosophy [online]. SZYMANEK, Krzysztof. Umění argumentace: terminologický slovník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 8024406993.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaSeminář/zápočet: Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři (povoleny jsou dvě absence). Pokud student nebude schopen reagovat na otázku k předem zadanému textu, nebude započítána jeho účast na semináři. V případě třech a více absencí bude student moci získat zápočet za seminární práci na dohodnuté téma.Přednáška/zkouška: Zkouška bude mít podobu písemného testu. Podmínkou připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování semináře.

Garant

doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.