Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akutní a kritické stavy v por. a gyn. (UZV / P5AK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UZV / P5AK - Akutní a kritické stavy v por. a gyn., Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Riziko potratů, mimoděložního těhotenství, spontánní potrat - diferenciální diagnostika, algoritmus vyšetření a terapie.- Hypertenzní nemoci v těhotenství, preeklapmsie, eklampsie - diferenciální diagnostika, algoritmus vyšetření a terapie, kazuistiky. HreELLP syndrom. Hypertenzní krize.- Metabolický rozvrat organismu v souvislosti se hyperemezou.- Krevní choroby.- Poranění rodidel, pánevních a břišních orgánů.- Šokové stavy v porodnictví a gynekologii, krvácení, koagulopatie, diseminovaná intravaskulární koagulace, embolie, septický šok, anafylaktický šok. Poruchy vědomí.- Život ohrožující krvácení - diagnostika, organizační opatření, léčba, provádění trombinového testu.- Mimoděložní těhotenství - diferenciální diagnostika, algoritmus vyšetření a terapie, kazuistiky.- Appendicitis a jiné chirurgické komplikace těhotenství.- Akutní porod mimo ústav - specifika péče při porodu koncem pánevním.- Ruptura děložní.- Embolie plodovou vodou.- Dekompenzovaná ledvinná a jaterní onemocnění.- Porodnická analgezie a anestezie, epidurální a subarachnoidální analgosedace.

Získané způsobilosti

Student:- je orientován v problematice akutních stavů v gynekologii a porodnictví;- zná diagnostiku, algoritmus vyšetření a terapii závažných akutních stavů v gynekologii a porodnictví.

Literatura

LARSEN, R. Anestezie. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0476-5.BINER, T. Hematologické nemoci a poruchy v porodnictví a gynekologii. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-540-X.Roztočil, Aleš. Moderní porodnictví : [učebnice]. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1941-2.Doležal, Antonín. Porodnické operace. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-0881-2.ČECH, E. et al. Porodnictví. Praha: Grada , 2006. ISBN 978-80-247-1303-8.Hájek, Zdeněk. Rizikové a patologické těhotenství. Vyd. 1. české. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0418-8.KUDELA, M. a kol . Základy gynekologie a porodnictví pro posluchače lékařské fakulty. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0837-6.BALL, CH. M., PHILLIPS, R. S. Akutní medicína do kapsy. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0928-7.LARSEN, R. Anestezie. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0476-5.GAŠPEREC, P. a kol. Cievne prístupy. Martin: Osveta, 2009. ISBN 978-80-8063-309-7.KOLÁŘ, J. et al. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-604-5.MÁLEK, J. a kol. Praktická anesteziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3642-6.KLIMEŠOVÁ, L., KLIMEŠ, J. Umělá plicní ventilace. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. ISBN 978-80-7013-538-9.ČERNÝ, V. a kol. Vybrané doporučené postupy v inenzivní medicíně. Praha: Maxdorf, 2009. ISBN 978-80-7345-183-7.Roztočil, Aleš. Vyšetřovací metody v gynekologii a porodnictví. Vyd. 1. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. ISBN 80-7013-255-8.ADAMUS, M. a kol. Základy anesteziologie, intenzivní medicíny a léčby bolesti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-2996-0.ZEMANOVÁ, J. Základy anesteziologie 1. část. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. ISBN 978-80-7013-505-1.ZEMANOVÁ, J. Základy anesteziologie 2. část. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. ISBN 80-7013-430-5.

Požadavky

Docházka: Doporučená účast na přednáškách a seminářích, min. 80% Zápočet: zvládnutí přednášeného učiva a latinské terminologie vztahující se k probraným tématům.Úspěšné absolvování písemného testu, min. 80% Zkouška: ústní zkouška

Vyučující

MUDr. Soňa Jiříčkováprof. MUDr. Milan Kudela, CSc.