Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální témata a diskuze v ošetřovatel. (UZV / V3KCD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UZV / V3KCD - Aktuální témata a diskuze v ošetřovatel., Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Struktura témat bude stanovena na začátku semestru po dohodě se studenty.Předběžný návrh témat:- Příjem anglicky hovořícího pacienta na standardní oddělení.- Komunikace s anglicky hovořícím pacientem a jeho rodinou.- Monitoring základních životních funkcí u anglicky hovořícího pacienta.- Odebírání základní ošetřovatelské anamnézy u anglicky hovořícího pacienta.- Odebírání biologického materiálu u anglicky hovořícího pacienta.- Podávání medikace anglicky hovořícímu pacientovi.- Základní životní potřeby anglicky hovořícího pacienta.- Propuštění anglicky hovořícího pacienta do domácí péče, komunikace s jeho rodinou.- Práce se zahraničními studenty na standardním oddělení.

Získané způsobilosti

Student umí efektivně diskutovat o současných tématech a problémech v oblasti ošetřovatelství, dokáže přitom efektivně argumentovat a používat slovní zásobu.

Literatura

Herdman Heather (Ed.). NANDA International Ošetřovatelské diagnózy: Definice a klasifikace 2012-2014, přel. Kudlová. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4328-8.LAMPEROVÁ Věra. English for Nursing. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-644-9.GRICE, Tony and Antoinette MEEHAN. Nursing 1. Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-456977-4.MACANDREW, Richard and Ron MARTÍNEZ. Taboos and issues: Photocopiable lessons on controversial topics. Heinle, 2001. ISBN 1-899396-41-1.

Požadavky

Požadavky k zápočtu: - účast na seminářích min. 80 %; - průběžné plnění zadaných úkolů; - prezentace vybraného tématu a vedení diskuze.

Garant

PhDr. Pavla Kudlová, PhD.