Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální témata a diskuze v ošetřovatel. (UZV / V4KCD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UZV / V4KCD - Aktuální témata a diskuze v ošetřovatel., Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- prezentace a rozbor daného tématu- vedení odborné diskuzeStruktura témat bude stanovena na začátku semestru po dohodě se studenty

Získané způsobilosti

Student umí efektivně diskutovat o současných tématech a problémech, dokáže přitom efektivně argumentovat a používat slovní zásobu

Literatura

Herdman Heather (Ed.). NANDA International Ošetřovatelské diagnózy: Definice a klasifikace 2012-2014, přel. Kudlová. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4328-8.HERDMAN, T. H. (ed.). NANDA, International, Ošetřovatelské diagnózy: Definice a klasifikace 2012-2014. Přel. Kudlová. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4328-8.BULECHEK G.M. et al. Nursing Interventions Classification (NIC). Oxford: MOSBY ELSEVIER, 2008. ISBN 978-0-323-05340-2.MOORHEAD, S. Nursing Outcomes Classification (NOC). Oxford: MOSBY ELSEVIER, 2012. ISBN 978-0-323-05408-9.MaCAndrew, R., Martinez, R. Taboos and Issues. Heinle, 2001.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zápočet- Docházka 80%- prezentace vybraného tématu a vedení diskuze

Garant

PhDr. Pavla Kudlová, PhD.