Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení rizik v podniku (LUKR / L2ERP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LUKR / L2ERP - Řízení rizik v podniku, Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Pojetí rizika, jejich klasifikace a dopady na podnikání.2.Krize firmy, její příznaky a příčiny neúspěchu v podnikání.3.Okolí podniku a identifikace rizikových faktorů.4.-5.Analýza rizik v podniku a její metody.6.Podnikatelská rizika a jejich specifikace.7. Volba právní formy jako riziko podnikání8-9.Finanční rizika podniku a jejich řízení.10.Investiční rozhodování a rizika.11.Rizika v řízení projektů.12.Řízení výrobních a technologických rizik.13.Rizika související s organizační a personální funkcí podniku.13.-14.Informační rizika a jejich řízení.

Získané způsobilosti

Student dokáže specifikovat, identifikovat, kvantifikovat, řídit a eliminovat rizika v jednotlivých oblastech činnosti podniku.

Literatura

ŠEFČÍK, V. Analýza rizik. Zlín, 2009. ISBN 978-80-7318-696.Smejkal, Vladimír. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3051-6.Hnilica, J. Aplikovaná analýzy rizik. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2560-4.Zuzák, Roman. Krizové řízení podniku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3156-8.Zuzák, Roman. Z podnikových krizí k vítězství : kdy je krize příležitostí. 1. vyd. Praha : Alfa Nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-87197-01-1.

Požadavky

K získání zápočtu student vypracuje seminární práci, kde aplikuje metody a techniky analýzy a řízení rizik v konkrétním podniku. Úspěšné zvládnutí zkouškového písemného testu.

Garant

Ing. Romana Heinzová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Romana Heinzová, Ph.D.Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.