Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (KUMK / FILO1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KUMK / FILO1 - Filozofie, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Filozofie, věda a umění- Epistemologie- Teorie pravdy- Filozofie a metodologie vědy- Metafyzika- Filozofie jazyka- Logika

Získané způsobilosti

Absolvováním kurzu student získá- přehled o klíčových flozofický otázkách, pojmech a problémech- znalost o způsobech a důvodech filozofického tázání a argumentace - porozumí smyslu filozofického tázání

Literatura

Peregrin, J. Filozofie pro normální lidi. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-192.Filosofický slovník. 2. opr. a rozš. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. ISBN 8071820644.Law, S. Filozofická gymnastika: 25 krátkých myšlenkových dobrodružství. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-882.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouška- Docházka: 70% účast- Zkouška: písemný test

Garant

doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.

Vyučující

doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.