Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akustika (TCPM / TWC4W)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu TCPM / TWC4W - Akustika, Fakulta technologická ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Zvukové vlny, jejich popis, rychlost zvuku.- Intenzita a hladina hlasitosti, jednotky dB, infrazvuk a ultrazvuk.- Zázněje, stojaté vlny, doplerův jev, nadzvuková rychlost.- Spektrální analýza stacionárních signálů.- Přechodové jevy, korelační a cepstrální analýza.- Akustická impedance, šíření akustických vln, zdroje zvuku.- Akustické senzory (odporový mikrofon, kondenzátorový mikrofon, optický a elektretový mikrofon).- Mikrováhy, povrchové akustické vlny a jejich použití v hudebních efektech.- Ultrazvuková diagnostika materiálu, absorbční materiály a jejich struktura, absorbce rezonátory.- Vnímání hudby.- Základy elektroakustiky.- Požadavky na nahrávací studio.- Seminární práce.

Získané způsobilosti

Student se dobře orientuje v teoretických základech a je schopen používat vybrané experimentální techniky, má znalosti o jejich principech, instrumentacích a aplikacích. Student přistupuje kriticky k experimentálním datům a je schopen interpretovat získané informace.

Literatura

Wirsum, S . Abeceda nf techniky. Škvor, P. Elektroakustika - měření. Škvor, p. Elektroakustika a aplikovaná akustika. Rossing T. D. Handbook of acoustics. Wüzburg, 2007. ISBN 0-387-30425-0.Smetana, C. a kol . Praktická elektroakustika. Vlachý, V. Praxe zvukové techniky.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaSemináře - účast minimálně 60%, odevzdání seminární práce.Zkouška - znalost probrané látky z přednášených tématických okruhů.

Garant

doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.