Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti (TUVI / TARJK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu TUVI / TARJK - Řízení jakosti, Fakulta technologická ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Úvod do problematiky řízení jakosti, historie QMS.- Principy systému managementu jakosti.- Koncepce na bázi norem ISO, principy a zásady TQM, odvětvové standardy.- Přínosy certifikace SJ.- Přístupy EU k zajišťování jakosti a posuzování shody.- Ekonomika jakosti, náklady na jakost.- Plánování jakosti - náplň a rozsah.- Zlepšování řízení jakosti.- Audity jakosti, jejich podstata.- Počítačová podpora jakosti.- Právní normy zajišťování jakosti.- Životní prostředí a jakost.- Integrovaný systém řízení.- Trendy vývoje řízení jakosti.

Získané způsobilosti

Student má znalosti a vědomosti o základních metodách a nástrojích z oblasti řízení jakosti potřebné pro pracovníky z výrobní a podnikatelské sféry.

Literatura

Nenadál, Jaroslav. Moderní systémy řízení jakosti : quality management. 2. dopl. vyd. Praha : Management Press, 2005. ISBN 8072610716.Nenadál, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. 2., dopl. vyd. Praha : Management Press, 2004. ISBN 80-7261-110-0.ČSN EN ISO 9001:2001. Systémy managementtu jakosti. Praha ČSNI, 2001. ČSN EN ISO 900:2001. Systémy managementu jakosti-Požadavky. Praha CŠNI, 2001.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouška.Zkouška: aktivní účast na seminářích a v diskuzích, vypracování samostatné laboratorní práce, prokázání znalosti probíraných tématických okruhů.

Garant

doc. Dr. Ing. Vladimír Pata

Vyučující

doc. Dr. Ing. Vladimír Pata