Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení procesů (TUVI / TBRP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu TUVI / TBRP - Řízení procesů, Fakulta technologická ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Úvod do matematicko-statistických vícerozměrových metod, základní pojmy, názvosloví a symboly.- Statistické metody v průmyslové praxi.- Základy statistického zpracování vícerozměrových dat - výsledků měření.- Pravděpodobnost a její rozdělení v 3D.- Náhodný výběr a výběrová rozdělení v 3D.- Statistická analýza vícerozměrových dat - regresní a korelační analýza.- Odhad vícerozměrových parametrů základního souboru, testování statistických hypotéz.- Statistická regulace procesu a její principy.- Shewhartovy regulační diagramy, regulace měřením a srovnáváním.- Hodnocení způsobilosti výrobních procesů.- Další typy statistických regulačních diagramů a nástrojů řízení jakosti.- Aplikovaná statistika - statistické přejímky, přejímací plány, operativní charakteristika.- Grafické metody analýzy dat.- Legislativní základy z oblasti statistického řízení procesů.

Získané způsobilosti

Student je schopný vysvětlit podstatu statistických metod při řízení jakosti, aplikovat příslušné postupy a interpretovat získané výsledky.

Literatura

Noskievičová, Darja. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava : Montanex, 2000. ISBN 807225040X.Nenadál, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2001. ISBN 8072610546.Nagy, I. Pravděpodobnost a matematická statistika. Cvičení. Praha: FD ČVUT, 2002. Jarušková, D. Pravděpodobnost a matematická statistika 12. Praha: FSV ČVUT, 2000. Rogalewicz, V. Pravděpodobnost a statistika pro inženýry. 2. vyd. Praha: FEL ČVUT, 2000. Jaroš, F. a kol. Pravděpodobnost a statistika. 2. vyd. Praha: VŠCHT, 1998. Anděl, J. Statistické metody. Praha: matfyzpress, 2003. ISBN 80-86732-08-8.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - klasifikovaný zápočet.Klasifikovaný zápočet: aktivní účast na seminářích, aktivní účast v diskuzích, vypracování samostatné seminární práce.

Garant

doc. Dr. Ing. Vladimír Pata

Vyučující

doc. Dr. Ing. Vladimír Pata