Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení bezpečnosti informací (RBI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu RBI - Řízení bezpečnosti informací, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je, aby studenti pochopili strukturu a vlastnosti integrovaného systému řízení s důrazem na plánovánía implementaci ISMS (Information Security Management Systém) ve shodě s českou legislativou. Dále studenti získajízákladní znalosti v oblasti auditu bezpečnosti informací včetně základních postupů, které vyžaduje certifikačníaudit na shodu ISMS v organizaci s mezinárodním standardem ISO/IEC 27001.

Osnova

1. IMS – Integrated Management System, (Model PCDA, řízení rizik, QMS, EMS, OHASMS))2. Řízení informatiky a bezpečnosti informací v organizaci (IT Governanace, IT Service Management,)3. Řízení informatiky a bezpečnosti informací v organizaci (Information Security Governance)4. Metodiky COBIT z pohledu řízení bezpečnosti informací5. Metodika ITIL z pohledu řízení bezpečnosti informací6. Metodiky řízení bezpečnosti informací (historický vývoj, kritéria hodnocení bezpečnosti)7. Metodiky řízení bezpečnosti informací (normalizace řízení bezpečnosti informací)8. Systém řízení bezpečnosti informací (ustanovení, zavádění, monitorování, údržba a zlepšování ISMS)9. Realizace bezpečnostních opatření (bezpečnostní politika, řízení aktiv, bezpečnost z hlediska lidských zdrojů,fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí, řízení komunikací a řízení provozu, řízení přístupu, akvizice a údržbaIS, bezpečnostní incidenty, řízení kontinuity činností organizace.10. Audit a testování bezpečnosti informací (základní auditu bezpečnosti, certifikace ISMS)11. Právní rámec bezpečnosti informací (v ČR, EU a ostatní instituce)12. Trendy a vývoj bezpečnosti informací Cvičení:Zpracování projektu části ISMS na zadané téma.

Literatura

DOUCEK, Petr et al. Řízení informační bezpečnosti. 2. rozšířené vyd. Praha: Profesional Publishing, 2011. 286 s.ISBN 978-80-7431-050-8 .

Požadavky

Žádné

Garant

Ing. Jan Ministr, Ph.D.

Vyučující

Ing. Jan Ministr, Ph.D.