Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení médií (ŘÍM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘÍM - Řízení médií, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

posoudit organizační strukturu daného typu médiazhodnotit vztahy mezi jednotlivými profesemiuvést klady a zápory organizačních struktur jednotlivých typů mediálních organizacízdůvodnit řízení jednotlivých útvarů

Osnova

Řešení editoriální politiky: vztah šéfredaktor - editoři - vedoucí rubrik - redaktoři. 2. Rozhodovací procesy při výběru a zpracování témat. 3. Regionální redakce - jejich pozice v rámci celostátního média. 4. Kariérní růst v rámci jednotlivých profesí i v celém systému.5. Personalistika - řízení jednotlivých útvarů, předpoklady pro správný výběr podřízených. 6. Řešení konkrétních situací - např. krizové (přírodní katastrofy, hromadná neštěstí) nebo zpracování zásadníchudálostí jako jsou např. volby: struktura vysílání, rozhodování o prioritách, sestavení týmu, rozdělení pravomocí

Literatura

PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praha, Grada Publishing, 2008.DAIGELER, I. Vedení lidí v kostce. Praha, Grada Publishing, 2008.

Požadavky

Žádné

Garant

Ing. Jana Gibarti, Ph.D.

Vyučující

Ing. Jana Gibarti, Ph.D.