Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení maloobchodu (RMO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu RMO - Řízení maloobchodu, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

1. Kategorizovat různé provozní typy maloobchodních jednotek.2. Specifikovat trendy v maloobchodě a jejich důsledky.3. Zdůraznit specifika marketingového mixu na maloobchodním trhu.4. Sestavit maloobchodní mix fiktivní maloobchodní jednotky. 5. Zhodnotit pozici jednotlivých retailerů na českém trhu.

Osnova

1. Úvod do maloobchodu.2. Historické souvislosti vzniku a vývoje maloobchodu.3. Maloobchodní mix.4. Produkt a sortiment maloobchodu.5. Cena a distribuce jako prvky maloobchodního mixu.6. Nákupní atmosféra.7. In-store komunikace.8. Význam privátních značek v maloobchodě.9. Lidské zdroje v maloobchodě.10. Chování zákazníka v maloobchodě.11. Specifika marketingového výzkumu v maloobchodě.12. Maloobchodní trendy a směry vývoje.

Literatura

BÁRTA, V., L. PÁTÍK a M. POSTLER. Retail marketing. Praha: Management Press. 2009. 326 s. ISBN 978-80-7261-207-9 .CIMLER, Petr a Dana ZADRAŽILOVÁ. Retail management. Praha: Management Press, 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6 .SPILKOVÁ, Jana. Geografie maloobchodu a spotřeby. Praha: Karolinum, 2012. 245 s. ISBN 978-80-246-1951-4 .ZENTES, J., D. MORSCHETT a H. SCHRAMM-KLEIN. Strategic Retail Management. 2nd Edition. Wiesbaden: Gabler. 2011.445 s. ISBN 978-3-8349-2536-7 .

Požadavky

Žádné

Garant

Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.