Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance a účetnictví (FaU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FaU - Finance a účetnictví, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem první části předmětu je seznámit studenty s hospodářskou politikou státu, veřejnými financemi a rozpočtovousoustavou ČR. Druhá část předmětu je zaměřena na základy účetnictví, na daňový systém ČR včetně jednotlivých druhůdaní a dále na daňovou evidenci.

Osnova

1. Hospodářská politika státu (její historie a vývoj)2. Mikroekonomické a makroekonomické subjekty, základní makroek. agregáty 3. Veřejné finance a veřejný sektor4. Soustava veřejných rozpočtů, vztah podniku a veřejných rozpočtů5. Rozpočet ČR 6. Rozpočtová politika a rozpočet EU7. Daň a její konstrukce8. Daňový systém ČR9. Daň z přidané hodnoty, princip, význam, legislativa10. Daně z příjmů fyzických a právnických osob11. Nepřímé daně selektivní ze spotřeby12. Majetkové daně13. Účetnictví – zásady vedení účetnictví a legislativa14. Daňová evidence - zásady vedení daňové evidence a legislativa

Literatura

LANDA, Martin. Základy účetnictví. Praha: KEY Publishing s.r.o., 2008, 254 s. ISBN 978-80-87071-86-1 . ÚZ daňových zákonůDOLEŽALOVÁ, Marcela. Daňová evidence. Brno: Computer Press, 2004. 99 s. ISBN: 80-251-0047-2.VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2005: praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2005. 216 s. ISBN 80-247-1232-6 .SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů 2004. Praha: Grada Publishing, 2004. 144 s. ISBN: 80-247-0829-9.HAKALOVÁ, Jana; PŠENKOVÁ, Yvetta. Daňová evidence podnikatelů. VŠB-TU Ostrava, EkF, 2006. 102 s. ISBN 80-248-1064-6 .

Požadavky

Žádné

Garant

Ing. Simona Matušková, Ph.D.

Vyučující

Ing. Simona Matušková, Ph.D.Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D.Ing. Hana RůčkováIng. Yveta Tomášková, Ph.D.