Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a pojistná matematika (FPM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FPM - Finanční a pojistná matematika, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Analyzovat krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry a bankovní účty, posoudit jejich výnosnost, zhodnotit pojistnéprodukty na základě pojistně-matematických výpočtů.

Osnova

1. Jednoduchý úrok, diskont 2. Směnka, základní pojmy, klasifikace směnek, eskont a reeskont směnky, bankovní akcept3. Pokladniční poukázka, depozitní certifikát4. Běžný účet a kontokorentní úvěr, skonto5. Složený úrok, področní složené úročení, nominální a efektivní úroková míra6. Smíšené úročení, spojité úročení, reálná úroková míra7. Důchody, klasifikace důchodů, současná a koncová hodnota důchodu8. Umořování dluhu s nestejnými a stejnými splátkami9. Obligace, cena a výnosnost obligace10. Akcie, cena akcie, odběrní právo, klouzavé průměry11. Pojištění osob, úmrtnostní tabulky12. Výpočet pojistného v pojištění osob, jednorázové a běžné pojistné

Literatura

CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 308 s. ISBN 80-86119-91-2 .RADOVÁ, J., P. DVOŘÁK, a J. MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 8. rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013.304 s. ISBN 978-80-247-4831-3 .

Požadavky

Žádné

Garant

Ing. Roman Kozel, Ph.D.

Vyučující

Ing. Roman Kozel, Ph.D.Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D.