Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie vědy (FILVĚD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FILVĚD - Filozofie vědy, Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Vymezení vědy a vědecké racionality. Rozbor vědecké metodologie.

Osnova

1. Pojem duchovní kultury2. Věda jako jedna z institucionalizovaných forem poznání a výkladu světa3. Vztah mezi vědou, filozofií, náboženstvím a ideologií4. Pluralita forem racionality a pojem vědecké racionality5. Pojem paradigmatu vědy, historické typy vědeckých paradigmat6. Poznání ve struktuře lidské činnosti7. Poznání a vědomí8. Struktura vědomí - smyslovost a racionalita, zkušenost a spekulace9. Smyslovovst a racionalita v dějinách filozofie10. Empirické poznání11. Teoretické poznání12. Pojem vědecké pravdy13. Etika vědy14. Věda, technika a společnost

Literatura

Tondl, L.: Věda, technika a společnosti. Filosofia, 1994Král, M.: Změna paradigmatu vědy. Filosofia, 1994Fajkus, B.: Filozofie a metodologie vědy. Filosofia, 1996

Požadavky

Žádné

Garant

doc. PhDr. Jaromír Feber, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Jaromír Feber, CSc.