Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řídicí systémy letadel (ŘSL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘSL - Řídicí systémy letadel, Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavním cílem předmětu Řídicí systémy letadel je naučit studenty orientaci v metodách a prostředcích senzorovýcha řídicích systémů s důrazem na leteckou techniku, navrhovat a řešit dílčí úlohy spojené s návrhem a posouzenímměřicího a řídicího řetězce podle konkrétního zadání, navrhovat a realizovat zadané experimentální praktické úlohyv při týmové spolupráci.Druhým cílem předmětu je analýza současného stavu instrumentace pro realizaci měřicích a řídicích systémů. Po absolvovánípředmětu by student měl být schopen formulovat principy činnosti typických senzorových a diagnostických systémůletadel, analyzovat jejich strukturu, vysvětlit podstatu funkce jednotlivých komponent, převodníků a řídicích podsystémů,zhodnotit jejich dosavadní vývoj a predikovat další vývoj měřicích, senzorových a řídicích technologií a leteckýchprostředků.Důležitou součástí předmětu je samostatně zpracovávaný Semestrální projekt, v němž studenti využijí teoretickéznalosti spojené s návrhem měřicího a řídicího řetězce subsystému letadla, navrhnou a kriticky posoudí výslednéřešení z pohledu přesnosti, kvality řízení, realizovatelnosti a dalších konkrétních kritérií.

Osnova

Předmět Řídicí systémy letadel je rozdělen na část analyticko-informační a experimentálně-syntetickou, přičemžobě oblasti na sebe navzájem navazují při praktických cvičeních v laboratoři a návrhu Semestrálního projektu. Vteoretické části předmětu jsou studenti seznámeni formou prezentací s probíraným učivem, které pak následně aplikujív experimentálních a návrhových cvičeních. Hlavním cílem předmětu Řídicí systémy letadel je naučit studenty orientaci v metodách a prostředcích senzorovýcha řídicích systémů s důrazem na leteckou techniku, navrhovat a řešit dílčí úlohy spojené s návrhem a posouzenímměřicího a řídicího řetězce podle konkrétního zadání, navrhovat a realizovat zadané experimentální praktické úlohyv při týmové spolupráci.Druhým cílem předmětu je analýza současného stavu instrumentace pro realizaci měřicích a řídicích systémů. Po absolvovánípředmětu by student měl být schopen formulovat principy činnosti typických senzorových a diagnostických systémůletadel, analyzovat jejich strukturu, vysvětlit podstatu funkce jednotlivých komponent, převodníků a řídicích podsystémů,zhodnotit jejich dosavadní vývoj a predikovat další vývoj měřicích, senzorových a řídicích technologií mobilnícha leteckých prostředků.

Literatura

Věk, V., Celerinová, J.. Letadlové systémy. Učební texty dle předpisu JAR-66. Praha: vydavatelství ČVUT, 2002.206 str. ISBN: 80-01-02501-2.Draxler, K., Fábera, V., Roháč, J. Digitální technologie / Elektronické přístrojové systémy. Učební texty dle předpisuJAR-66. Skripta ČVUT FD Praha. Brno: CERM, 2003. 183 str. ISBN: 80-7204-311-0.Cary R. Spitzer: Digital Avionics Handbook, Elements software and functions, ISBN 0-8493-8438-9 , 2007 USA.Cary R. Spitzer: Digital Avionics Handbook, Development and Implementation, ISBN 0-8493-8441-9 , 2007 USA.Soldán Vladimír: Letové postupy a provoz letadel, ISBN 978-80-239-8595-5 , Letecká informační služba Řízení letovéhoprovozu, 2007, Jenečhttp://www.rc-tommy.com/gripen/gripen1.htm Věk, V., Celerinová, J. Letadlové systémy. Učební texty dle předpisu JAR-66. Praha: vydavatelství ČVUT, 2002. 206str. ISBN 80-01-02501-2 .Draxler, K., Fábera, V., Roháč, J. Digitální technologie / Elektronické přístrojové systémy. Učební texty dle předpisuJAR-66. Skripta ČVUT FD Praha. Brno: CERM, 2003. 183 str. ISBN 80-7204-311-0 .Abzug, Malcolm J., and E. Eugene Larrabee. Airplane Stability and Control. 2nd ed. Cambridge: Cambridge UniversityPress, 2002. Cambridge Books Online. Web. 25 March 2014. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511607141

Požadavky

Žádné

Garant

Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.