Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vrtule 1 (Vr1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu Vr1 - Vrtule 1, Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem bakalářského studia obor „Technologie údržby letecké techniky“ – seznámit studenty s problematikou uvedenéhopředmětu VRTULE 1 (VRT 1). Naučit studenty teoretickým základům nutným pro praxi v prostředí údržby letadel. Pochopita aplikovat jednotlivé části osnovy v souladu s nařízenými evropskými normami. Dále seznámit studenty s konstrukcemivrtulí vyskytujících se jak u velkých dopravních letadel, tak malých letadel.

Osnova

17.1 Základní pojmy, Teorie vrtulového listu: - velký /malý úhel listu vrtule, - reverzní úhel, - rychlost otáčení- skluz vrtule- kroutící moment17.2 Konstrukce vrtule:- způsoby konstrukce a použité materiály na vrtulích (dřevěných, kovových a kompozitových)- hlava vrtule, přední strana listu, kořen vrtule a montáž náboje listu - vrtule s pevnými listy, vrtule se stavitelnými listy (na zemi, za letu), vrtule konstantních otáček- montáž vrtule a krytu hlavy vrtule

Literatura

Horecký, R. Modul 17 – Vrtule. Ostrava : VŠB-TU Ostrava. 2004. 78 stran.Horecký, R. Distanční texty pro výuku vrtulových jednotek. Ostrava : VŠB-TU Ostrava. 2007. 96 stran.

Požadavky

Žádné

Garant

Ing. Rostislav Horecký, Ph.D.

Vyučující

Ing. Rostislav Horecký, Ph.D.