Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vrtule 2 (Vr2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu Vr2 - Vrtule 2, Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem bakalářského studia obor „Technologie údržby letecké techniky“ – seznámit studenty s problematikou uvedenéhopředmětu VRTULE 2 (VRT 2). Naučit studenty teoretickým základům nutným pro praxi v prostředí údržby letadel.Pochopit a aplikovat jednotlivé části osnovy v souladu s nařízenými evropskými normami. Dále seznámit studentys konstrukcemi vrtulí vyskytujících se jak u velkých dopravních letadel, tak malých letadel.

Osnova

17.3 Řízení úhlu nastavení vrtule17.4 Synchronizace vrtulí17.5 Ochrana proti námraze na vrtulích17.6 Údržba vrtule17.7 Uskladnění a konzervace vrtule

Literatura

Horecký, R. Modul 17 – Vrtule. Ostrava : VŠB-TU Ostrava. 2004. 78 stran.Horecký, R. Distanční texty pro výuku vrtulových jednotek. Ostrava : VŠB-TU Ostrava. 2007. 96 stran.

Požadavky

Žádné

Garant

Ing. Rostislav Horecký, Ph.D.

Vyučující

Ing. Rostislav Horecký, Ph.D.