Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení kvality ve stavebnictví (RKS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu RKS - Řízení kvality ve stavebnictví, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Osvětlení základních principů kontroly jakosti v inženýrské praxi založené na identifikaci procesů a systém různýchkonstrukčních fází ve vztahu k obnově brownfieldů.

Osnova

1. Stavební zákon, definice stavby, vývoj požadavků na stavby a funkční díly, regulované požadavky na stavby.2. Kvalita a spolehlivost staveb. 3. Procesy a systémy ve stavebnictví, možnosti řízení procesů v přípravě, výstavbě a provozu stavby. 4. Průzkumy staveb. 5. Úvod do stavebního zkušebnictví. 6. Zkušební metody DT a NDT, upřesněné zkoušky, metrologie. 7. Průzkumy staveb, metodika průzkumu, degradace staveb, zatěžovací zkoušky statické a dynamické.8. Budování systémů řízení kvality ve stavební firmě, komplexní management kvality, certifikace výrobků.9. Metody hodnocení procesů a systémů, ekonomie jakosti. 10. Prevence a řízení rizik. 11. Udržitelný rozvoj výstavby. Shrnutí látky.

Literatura

Abdul Razzak Rumane. Quality Management in Construction Projects. CRC Press 2010Lincoln S. Forbes & Syed M. Ahmed “Modern Construction: Lean Project Delivery & and Integrated Practices,” Taylor& Francis 2010. Tang, S. L., Ahmed, Syed M., Aoieong, R. T. & Poon, S. W. Construction Quality Management. Hong Kong UniversityPress, 2005. Nenadál, J.: Základy managementu jakosti, VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 2005 ČSN EN ISO 9001:2008 Systém managementu kvality ČSN EN ISO 14001 Systém environmentálního managementu ČSN OHSAS 18001: 2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci EAL: EA-4/02 Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration, EAL, 1999EAL: EA4/07 Traceability of Measuring and Test Equipment to National Standards, EAL, 1996EAL: EA-4/15 Accreditation for Bodies Performing non-Destructive Testing, EAL, 2003ILAC: ILAC-G8 Guidelines on Assessment and Reporting of Compliance with Specification, ILAC, 2004Mencl, V. – Franková, V.: Řízení kvality ve stavebnictví. Učební texty. Česky a anglicky. VŠB – TU Ostrava.

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.

Vyučující

Ing. Tereza Majstríková