Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení nelineárních systémů (ŘNS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘNS - Řízení nelineárních systémů, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem je student seznámit s problematikou nelineárních dynamických systemů. Příkladem je regulační obvody s nelinearitami,jejich řešení metodou stavové roviny a metodou ekvivalentního přenosu. Metody řešení stability nelineárních systémů,Ljapunovova teorie a metody. Dále studenti získají základní přehled o fuzzy logice a fuzzy řízení. Osvojí simnoharozměrné regulační obvody a stavový regulátor.

Osnova

Dynamický systém s více vstupy a výstupy, autonomnost a invariantnost, Rozvětvené systémy řízení Stavový prostor, rovnice dynamiky a rovnice výstupuNávrh stavového regulátoru Základní typy nelinearitStatická analýza základních zapojení nelinearitDynamická analýza metodou stavové roviny, izokliny Stabilita nelineárních systémů, rovnovážné stavy, mezní cyklyAnalytické řešení chování nelineárních system, metoda ekvivalentních přenosůStabilita nelineárních system, Popovovo kritérium stabilityLjapunovova teorie a metodaNelineární regulátory – dvoupolohová regulaceFuzzy logika, Fuzzy řízení, expertní systémyFuzzifikace, lingvistické proměnné, jejich zadání a převod do fuzzy proměnných, lingvistický model

Literatura

Teorie řízení III : základní pojmy a řešené příklady z nelineární regulace [Víteček, 1983] / Antonín Víteček, Lubomír Smutný, Jiří Kusyn. - 1. vyd.. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 1983 - 56 s. : ilAutomatické řízení [Balátě, 2004] / Jaroslav Balátě. - 2. přeprac. vyd..+1.vydání - Praha : BEN, 2004 - 663 s. : il. ISBN 80-7300-148-9 , ISBN 80-7300-020-2

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo

Vyučující

doc. Dr. Ing. Vladimír KeboIng. Pavel Staša, Ph.D.prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.