Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení mezinárodních projektů (IPM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu IPM - Řízení mezinárodních projektů, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

1. Analyzovat problémy vhodné k řešení prostřednictvím projektů2. Identifikovat jednotlivé fáze projektového řízení3. Formulovat cíle projektu a jeho výstupy4. Navrhnout strukturu členění prací, časový plán a rozpočet projektu5. Zhodnotit proveditelnost a ekonomickou efektivnost projektu6.Aplikovat různé metodiky projektového řízení v řízení projektu (EU, IPM, Prince2)

Osnova

1. Systémový přístup k řízení. Obecná definice systému a jeho vlastnosti.2. Obecné principy projektového řízení jako efektivního řízení změn a realizace strategií.3. Životní cyklus projektu a procesy projektového řízení.4. Lidé a organizace v projektovém řízení. Project stakeholders, projektový tým a manažer projektu.5. Inicializace a definice projektu, studie proveditelnosti a kritéria výběru projektů.6. Plánování v projektovém řízení (plán aktivit, zdrojů, rizik apod.).7. Realizace, kontrola a uzavření projektu.8. Informační systémy v projektovém řízení. MS Project.9. Přístup logického rámce k řízení projektů.10. Aplikace projektového řízení v praxi

Literatura

Gardiner, P.D. Project Management. A Strategic Planning Approach. NY: Palgrave, 2005. ISBN 0-333-98222-3 .Gray, C.F. Larson, E.W. Project Management. The Managerial Process. 4th Ed. New York: McGraw Hill, 2008, 589 s.ISBN 978-0-07-128751-7 .A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 2000 Edition. PA: Project management Institute,2001. ISBN 1-880410-23-0 .Hedeman, B. et al. Project Management Based on PRINCE2. 3rd edition. Van Haren, 2006, 252 s. ISBN 90-77212-83-3 .

Požadavky

Žádné

Garant

prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.

Vyučující

prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.