Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řídicí algoritmy elektrických regulovaných pohonů (ŘAERP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘAERP - Řídicí algoritmy elektrických regulovaných pohonů, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Po absolvování předmětu student umí definovat speciální požadavky na řízení moderních elektrických regulovanýchpohonů a aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu řízení moderního střídavého regulovaného pohonu. Získanépoznatky tvoří součást znalostí výzkumného pracovníka, který pracuje v oblasti výzkumu a vývoje střídavých regulovanýchpohonů a jejich aplikací v průmyslové praxi.

Osnova

Přednášky:Model obecného střídavého trojfázového motoru se statorovým a rotorovým vinutím. Základní předpoklady. Definicekomplexních prostorových vektorů veličin. Modely různých typů elektrických motorů pro regulační účely. Výkonové polovodičové měniče pro střídavé regulované pohony. Moderní metody řízení měničů. Modely měničů pro regulačníúčely. Vektorové řízení střídavých motorů. Regulační struktury střídavých regulovaných pohonů se střídavými motory. Metody vyhodnocení rotorového magnetického toku a orientujících veličin pro vektorové řízení střídavých motorů.Adaptace parametrů regulačních struktur střídavých regulovaných pohonů. Elektrické regulované pohony se spínanými reluktančními motory (SRM). Teorie SRM, metody řízení, regulační struktury,možnosti bezsensorového řízení SRM. Přímé řízení momentu a statorového toku střídavých motorů. Klasické a nové metody řízení. Aplikace prvků umělé inteligence v řízení elektrických pohonů. Fuzzy-logické systémy a jejich aplikace v řízeníelektrických regulovaných pohonů. Základní teorie neuronových sítí. Aplikace neuronových sítí v řízení elektrických pohonů. Bezsensorové elektrické regulované pohony. Metody estimace mechanické úhlové rychlosti, vlastnosti, aplikace. Estimátory pracující v otevřené smyčce s využitím monitorování statorových proudů a napětí, systém s referenčnímmodelem (MRAS). Pozorovatelé. Kalmanův pozorovatel, Luenbergerův pozorovatel. Estimátory využívající umělé inteligence. Injekční metody. Vývojové tendence elektrických regulovaných pohonů se střídavými motory.Projekty:Projekt z oblasti řízení elektrických regulovaných pohonů v návaznosti na téma doktorské disertační práce.

Literatura

Brandštetter P.: Střídavé regulační pohony - Moderní způsoby řízení. Monografie, VŠB-Technická univerzita Ostrava,1999, 181 s., ISBN 80-7078-668-X . Brandštetter, P.: Elektrické regulované pohony III. Učební texty. VŠB-TU Ostrava, 2005.

Požadavky

Žádné

Garant

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.