Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení elektrizačních soustav (ŘES)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘES - Řízení elektrizačních soustav, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Umět reprodukovat a aplikovat teorii řízení frekvence v nadřazené soustavě. Umět reprodukovat a aplikovat teorii řízení napětí v hladinách ZVN, VVN a VN.Umět reprodukovat a aplikovat teorii funkce transformátoru, kompenzátoru a generátoru z hlediska řízení napětí.Umět použít spolehlivostní výpočty ve vztahu k řízení elektrizační soustavy (globální ukazatele spolehlivosti).

Osnova

Přednášky:Elektroenergetická soustava - univerzální charakteristiky Řízení frekvence - bilance činných výkonů v ESPrimární, sekundární a terciální regulace frekvence Algoritmy řízení frekvence Regulace napětí - bilance jalových výkonů Transformátor v ES Speciální druhy transformátorů Generátory a synchronní kompenzátoryHDO - prostředek pro řízení soustavMechanika vedení – základní pojmyMechanika vodičeVztah spolehlivosti a řízení ESGlobální ukazatele spolehlivosti Moderní aplikace metod výpočtu spolehlivosti Cvičení:Výpočty elektrických sítí Frekvenční charakteristiky sítě Řízení frekvence v sítí Napěťové charakteristiky sítě Náhradní model transformátoru a jeho modifikace Praktická výuka na MED Praktická výuka na MED Spolehlivostní výpočty ExkurzeKonzultace závěrečného projektuKonzultace závěrečného projektu Globální ukazatelé spolehlivosti Speciální spolehlivostní výpočty Projekty:Návrh elektrické sítě, konfigurace provozních variant, spolehlivostní výpočty

Literatura

Hradílek, Z. : Elektroenergetika- skripta VŠBSantarius, P.: Elektrické stanice a vedení-skripta VŠBHodinka,M., Fecko,Š:, Němeček,F.: Přenos a rozvod elektrické energie. SNTL 1989 PrahaTrojánek,Z., Hájek J.,Kvasnica,P.: Přechodové jevy v el. soustavách, SNTL 1988 PrahaHaluzík E. : Řízení elektrizačních soustav skripta VUT Brno

Požadavky

Žádné

Garant

prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.Ing. Vít Houdekprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.