Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řídicí elektronika výkonových měničů (ŘEVM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘEVM - Řídicí elektronika výkonových měničů, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech činnosti řídicí elektronikyvýkonových měničů, schopnost samostatné analýzy a syntézy řídicích obvodů výkonových měničů a umí aplikovat získanépoznatky při praktickém návrhu řídicích obvodů výkonových měničů. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostíelektroinženýra zejména, je-li zaměřen na vývoj a aplikace systémů průmyslové elektroniky.

Osnova

Přednášky:Rozdělení, provedení a obecné požadavky na řídicí obvody polovodičových měničů.Řídicí obvody polovodičových měničů jako elektronický systém pracující v prostředí s vysokou úrovní rušení, komunikaceřídicích obvodů s okolím, zadávání veličin.Budicí obvody tyristorů, vypínatelných tyristorů GTO a MCT.Budicí obvody bipolárních tranzistorů.Budicí obvody unipolárních tranzistorů a IGBT.Řídicí obvody měničů se síťovou komutací.Řídicí obvody pulsních měničů, realizace analogovými a číslicovými prostředky.Řídicí obvody napěťových střídačů. Způsoby řízení a realizace řídicích obvodů tyristorových napěťových střídačů.Řídicí obvody proudových střídačů analogové, mikroprocesorové, algoritmy řízení.Řídicí obvody střídačů komutovaných zátěží.Řízení nepřímých měničů kmitočtu.Metody řízení a způsoby realizace řídicích obvodů přímých měničů kmitočtu.Moderní metody řízení polovodičových měničů s využitím mikroprocesorové techniky.Cvičení:Výpočet základních analogových obvodů pro řízení polovodičových měničů.Návrh kombinačních a sekvenčních obvodů pro řídicí obvody polovodičových měničů.Návrh částí řídicích obvodů usměrňovače.TEST č. 1 v rozsahu problematiky 1.- 4.Návrh řídicích obvodů pulsních měničů.Návrh řídicích obvodů střídače.TEST č. 2 v rozsahu problematiky 6.-13.Laboratoře:Lab. úloha č. 1 - Budiče bipolárních a unipolárních tranzistorů.Lab. úloha č. 2 - Analogové řídicí obvody měničů.Lab. úloha č. 3 - Číslicové metody řízení měničů.Lab. úloha č. 4 - Mikroprocesorové řízení s využitím mikroprocesoru Freescale.Lab. úloha č.5 - PWM tranzistorového střídače.Projekty: Zpracování výsledků laboratorních cvičení: Laboratorní úloha č.1 až 5. (5x2=10 hodin)Počítačové laboratoře:Návrh řídicích obvodů vybraných typů výkonových měničů.Návrh algoritmů řízení vybraných typů výkonových měničů.Vývojový SW zajištěn v anglické verzi.

Literatura

Chlebiš, P.: Řídicí elektronika výkonových měničů. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava,2005.Chlebiš, P.: Polovodičové měniče s měkkým spínáním. Monografie, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0643-6 .Brandštetter, P.: Střídavé regulační pohony - Moderní způsoby řízení. Monografie, VŠB-Technická univerzita Ostrava,1999, ISBN 80-7078-668-X .Vondrášek, F.: Výkonová elektronika I, II. Skriptum ZČU Plzeň, 1994.Černý, M., Kreysa, K., Šubrt, J.: Číslicová regulace elektrických pohonů. Praha, SNTL, 1984.Heumann, K.: Basic Principles of Power Electronics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1986, ISBN 3-540-16138-4 . Rashid, M. H.: Power Electronics. Prentice-Hall International, Inc., 1993, ISBN 0-13-334483-5 .Horowitz, P., Hill, W.: The Art of Electronics. Cambridge University Press, 1989, ISBN 0-521-37095-7 .Kale, C.O.: Introduction to Passive, Linear, and Digital Electronics. Reston Publishing Company, 1985, ISBN 0-8359-3263-X .Whitaker, J.C.: The Electronics Handbook. CRC Press, 1996, ISBN 0-8493-8345-5 .Webb, J.: Industrial Control Electronics. Merrill, Columbus, 1990, ISBN 0-675-20897-1 .

Požadavky

Žádné

Garant

prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.

Vyučující

Ing. Martin Borskiprof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D.Ing. Jiří Špička