Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti A (ŘJA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘJA - Řízení jakosti A, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

předmětu:1. Obecné seznámení s problematikou managementu kvality.2. Objasnit principy a obsah systémů managementu jakosti dle mezinárodních standardů.3. Objasnit principy TQM.4. Naučit procesní myšlení a řízení.5. Zvládnutí jednoduchých nástrojů pro mapování a analýzu procesů.6. Zvládnutí jednoduchých nástrojů pro analýzu kvality a hodnocení spokojenosti zákazníků.7. Seznámení s ekonomickými aspekty kvality.

Osnova

1.Základní pojmy a definice - jakost, zákazník, spokojenost.2.Mezinárodní systémové standardy - ISO 9000, 9001, 9004, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 19011. 3.Hlavní principy managementu jakosti. Audity, certifikace.4.Plánování jakosti - realizace produktu ve fázi návrhu a vývoje výrobku a procesu.5.QFD jako hlavní metoda pro plánování kvality.6.Výroba a poskytování služeb.7.Nakupování, kontrola kvality.8.Jednoduché nástroje (sběr a záznam dat, Pareto diagram, Ishikawa diagram atd.).9.Procesy – variabilita, MSA, analýza pomocí jednoduchých nástrojů.10.Neustálé zlepšování – pokročilé techniky jakosti. Úvod do Six Sigma.11.Ekonomické aspekty kvality - náklady na jakost - náklady na prevenci, kontrolu, neshody. Ztrátová funkce.12. Externí vlivy na kvalitu - ochrana spotřebitele, ochrana před nebezpečnými výrobky, technická normalizace,metrologie, státní dozorové orgány.

Literatura

BLECHARZ,Pavel. Kvalita a Zákazník. Praha: Ekopress 2015. 160s. ISBN: 978-80-87865-20-0

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Dr.Ing. Pavel Blecharz

Vyučující

doc. Dr.Ing. Pavel BlecharzIng. Hana Štverková, Ph.D., MBA