Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti II (ŘJII)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘJII - Řízení jakosti II, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Student bude umět:• demonstrovat metodické postupy řízení jakosti;• identifikovat vhodné metody řízení jakosti;• aplikovat vybrané metody řízení jakosti;• interpretovat výsledky aplikace metod;• navrhovat vhodná opatření.

Osnova

Pojem plánování jakosti a jeho význam v systémech managementu jakosti. Postupy plánování jakosti v koncepci ISO a koncepci odvětvových standardů. Využití technik a nástrojů v plánování jakosti. Sedm "nových" nástrojů plánování jakosti. Síťové grafy a jejich aplikace v řízení jakosti. Metoda QFD a její využití. Aplikace metody FMEA návrhu produktu.Aplikace metody FMEA procesu. Analýza stromu poruchových stavů. Postupy přezkoumání návrhu. Hodnocení způsobilosti procesů, strojů a měřicích zařízení.

Literatura

PLURA, J.: Plánování a neustálé hlepšování jakosti. Praha. Computer Press. 2001, 244 s.

Požadavky

Předmět nemá žádné korekvizity.

Garant

prof. Ing. Jiří Plura, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Jiří Plura, CSc.Ing. David Vykydal, Ph.D.