Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů A (RLZA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu RLZA - Řízení lidských zdrojů A, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

1.Vysvětlit rozdíl mezi tradičním personálním řízením a řízením lidských zdrojů.2.Ujasnit si účel a význam personálního managementu a řízení lidských zdrojů v organizacích. 3.Charakterizovat strategii plánování lidských zdrojů a demonstrovat proces získávání, výběru a adaptace zaměstnanců.4.Vysvětlit etické problémy a definovat nástroje jejich řešení.5.Objasnit vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem a vysvětlit motivační teorie. 6.Popsat cyklus řízení pracovního výkonu a aplikovat možné způsoby odměňování v rámci řízení pracovního výkonu.7.Charakterizovat nástroje a metody hodnocení výkonnosti týmu a organizace.8.Popsat metody vzdělávání a rozvoje a charakterizovat učící se organizaci.9.Vysvětlit, co je to sociální (lidský) potenciál organizace, tvůrčí potenciál a charakterizovat tvůrčí osobnost.10.Popsat systém odměňování a objasnit vztah mezi hodnocením zaměstnanců a jejich odměňováním.11.Ujasnit si rozdíl mezi vedením a řízením lidí, charakterizovat styly vedení zaměstnanců.12.Objasnit základní pravidla týmové práce a charakterizovat týmové role.13.Charakterizovat organizační kulturu a objasnit rozdílnost mezinárodních kultur.

Osnova

-Historický vývoj řízení lidských zdrojů-Zabezpečování lidských zdrojů -Etika řízení lidských zdrojů-Motivace zaměstnanců -Řízení pracovního výkonu zaměstnanců, týmů a organizace-Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců -Odměňování zaměstnanců -Leadership, styly vedení zaměstnanců I -Leadership, styly vedení zaměstnanců II-Týmy a týmová spolupráce -Kultura organizace -Řízení přes hranice kultur

Literatura

ARMSTRONG, Michael. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi. Praha: Fragment, 2011. ISBN 978-80-253-1198.BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ et al. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-169-0 .STÝBLO, Jiří, Jan URBAN a Margerita VYSOKAJOVÁ. Personalistika 2009-2010. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-429-1 .

Požadavky

Žádné

Garant

prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.