Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení metalurgických procesů (ŘMP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘMP - Řízení metalurgických procesů, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Student bude umět analyzovat problematiku identifikace systémů, tvorby počítačových modelů, simulace a syntézyregulačních obvodů, optimální a adaptivní řízení v metalurgii, metod vytváření algoritmů řízení, operativního řízení výroby.Student bude umět definovat a vytvářet řešení úloh v aplikacích uvedených metod na automatizaci a modelování vybraných metalurgických procesů.

Osnova

Metody identifikace systémů, tvorba počítačových modelů.Simulace a syntéza regulačních obvodů.Optimální a adaptivní řízení v metalurgii, metody vytváření algoritmů řízení. Operativní řízení výroby. Aplikace uvedených metod na automatizaci a modelování vybraných metalurgických procesů.

Literatura

DAVID J. Řízení metalurgických systémů. VŠB-TU Ostrava, 2012.VROŽINA, M., DAVID, J., GARZINOVÁ, R.: Automatizace technologických procesů / Část 2: Řízení technologických procesův metalurgii. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2008.VROŽINA, M., DAVID, J., GARZINOVÁ, R.: Automatizace technologických procesů / Část 3: Průmyslové roboty a manipulátory.VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2008.VOŘÍŠEK, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Management Press, Praha, 1997, ISBN 80-85943-40-9 .BASL, J.: Podnikové informační systémy. Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0214-2 .

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Ing. Jiří David, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Jiří David, Ph.D.prof. Ing. Zora Jančíková, CSc.