Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení provozu budov (RPB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu RPB - Řízení provozu budov, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit s podsystémy řízení budov, s problematikou provozu budov, technickými prostředky pro řízení budov a programovýnvybavením pro dozorování a řízení budov. Absolvent bude schopen posoudit vybavení budovy jak pro účely rekonstrukce, tak pro účely nové výstavby.Dovedenavrhnout a vybrat vhodné technické prostředky pro jednotlivé podsystémy řízení budov.Absolvent bude schopen posoudit vybavení budovy jak pro účely rekonstrukce, tak pro účely nové výstavby.Dovedenavrhnout a vybrat vhodné technické prostředky pro jednotlivé podsystémy řízení budov.

Osnova

Přednášky:Úvod do problematiky řízení provozu budov. Technická zařízení a technologie z pohledu řízení provozu budov Technická zařízení a technologie z pohledu propojování technologiiSíťové technologie používané pro řízení provozu budovPřenos a distribuce dat v systémech řízení budov - EIB Přenos a distribuce dat v systémech řízení budov - Ethernet /ProfinetPřenos a distribuce dat v systémech řízení budov - LonworksPřenos a distribuce dat v systémech řízení budov - Bezdrátové sítěSpecializované sítě, Kamerové systémyRozhraní člověk - budova, vizualizace řízení provozu budov. Vzdálené řízení a monitorování budov.Home automation/Home care Prezentace projektů.Cvičení:Bezpečnost, úvod, normyPorozumění technické dokumentaci budovSběrnice EIBSběrnice EIBSběrnice EIBŘešení projektu s EIBEthernetové technologieEthernetové technologieKamerové systémyZabezpečovací systémyKomunikace na silovém vedeníHomeCare, FotovoltaikaExkurze / řešení projektuPrezentace projektuPočítačové laboratoře:

Literatura

VAŇUŠ, Jan. Komplexní řízení budov - základní přehled KNX systémů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava,2014. ISBN 978-80-248-3529-7 VAŇUŠ, Jan. Komplexní řízení budov - Sběrnicové systémy v budovách - vybrané legislativní problémy. Ostrava: VŠB– Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978 - 80 - 248 - 3527 - 3.VAŇUŠ, Jan. Komplexní řízení budov – projekce a instalace sběrnicových systémů v budovách. Ostrava: VŠB – Technickáuniverzita Ostrava, 2014. ISBN 978 - 80 - 248 - 3528 – 0VALA, David. Komplexní řízení budov – aplikace KNX. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014.

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.Ing. David Vala