Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení regionálních projektů v praxi (RRP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu RRP - Řízení regionálních projektů v praxi, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

- Indentifikovat soubor metod, technik a SW nástrojů pro úspěšnou realizaci rozvojové aktivity. - Identifikovat a sestavit komplexní projektový záměr. - Plánovat jednotlivé dimenze regionálního rozvojového projektu. - Vyhodnotit zjištěné skutečnosti a doporučit rozvojový projekt k realizaci.

Osnova

1.Úvod, vstupní předpoklady pro řízení regionálních projektů2.Řízení projektu a projektové řízení3.Nástroje předinvestičního rozhodování o projektu ve veřejné sféře4.Marketingová analýza projektu a marketingový mix5.Plánování rozsahu projektu6.Dimenze času v projektu 7.Nákladová dimenze v projektu8.Řízení rizik projektu 9.Finanční analýza veřejného investičního projektu10.Ekonomická analýza veřejného investičního projektu11.Financování projektů a dotační management 12.Terénní šetření/exkurze13.Úspěšné a neúspěšné projekty14.Softwarová podpora pro řízení projektů

Literatura

Milton D. Rosenau: Řízení projektů, BizBooks 2007, 360 str., ISBN 978-80-251-1506-0 Alena Svozilová: Projektový management. Grada Publishing, a.s. 2006, 333 str., ISBN 80-247-1501-5 SIEBER, P.:Studie proveditelnosti, Praha- Ministerstvo pro místní rozvoj, SROP. 2004.43s

Požadavky

Žádné

Garant

Ing. Renáta Václavková, Ph.D.

Vyučující

Ing. Renáta Václavková, Ph.D.