Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení systémů (ŘS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘS - Řízení systémů, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Studenti získají základní znalosti z oblasti řízení systémů. Po navázání na systémový pohled nařízení z předmětu"Teorie systémů a řízení", se nejprve seznámí s aplikací prncipů řízení logického typu. Následuje popis lineárníchdynamických systémů, jejich analýza a základy syntézy.

Osnova

Teorie systémů a automatizace, základní pojmy, formy prezentace kybernetických systémů, systém řízení.Řízení logického typu, kombinační a sekvenční logické obvody, jejich analýza a syntéza.Řízení regulačního typu, identifikace systémů, regulační obvod (RO) – možnosti rozšíření struktury, rozvětvenéRO, dvoupolohová regulaceVyužití podstatných nelinearit při řízení dynamických systémů, typy extremální regulace.Diskrétní lineární dynamické systémy DLDS, základní metody zkoumání DLDS, vzorkování, tvarování, metody syntézy.Vnitřní popis dynamických vlastností SLDS, stavová interpretace, řiditelnost, pozorovatelnost SLDS, pozorovatelstavu, návrh řízení DLDS.Distribuované systémy řízení, standardy průmyslové komunikace, programovatelné logické automaty PLC, standardyprogramováníŘídicí systémy a PLC, konfigurace automatů, programování PLC.Hierarchické řídící systémy, řídicí systémy SCADA , SoftPLC.Systémový přístup k aplikaci SCADA systémů, InTouch, CitectProgramování operátorských obrazovek v prostředí SCADA systémůOptimalizace - základní pojmy a metody jednorozměrné optimalizace technických systémů, využití optimalizace v průmyslu,úloha optimálního řízení.

Literatura

BALÁTĚ, J.: Automatické řízení. Praha: BEN, 2003. ISBN 80-7300-020-2 Kebo, V., Landryová, L., Holub ,P. : Návrh procesních systémů v prostředí SCADA/MMI - Citect, VŠB TU Ostrava, 1996, ISBN 80-7078-410-5 Kubík,S. a kol. : Teorie automatického řízení I. SNTL Praha, 1982.Víteček, A. : Matematické metody automatického øízení. Skripta VŠB Ostrava, 1988.

Požadavky

Předmět nemá žádné korekvizity.

Garant

doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo

Vyučující

doc. Dr. Ing. Vladimír KeboIng. Lukáš Otte, Ph.D.Ing. Michal Řepka, Ph.D.