Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řídicí systémy na bázi programovatelných automatů (RSBPA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu RSBPA - Řídicí systémy na bázi programovatelných automatů, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti průmyslových řídících systémů a především programovatelnýchautomatů. Při výuce bude kladen důraz na praktické realizace jednotlivých typických řídících úloh.Studenti se v předmětu naučí vytvářet komplexní řídící aplikace, ve kterých budou využívat celý rozsah možnostíprogramovatelných automatů. Rovněž získají přehled o nejnovějších trendech v oblasti průmyslových řídících systémů.Studenti se v předmětu naučí vytvářet komplexní řídící aplikace, ve kterých budou využívat celý rozsah možnostíprogramovatelných automatů. Rovněž získají přehled o nejnovějších trendech v oblasti průmyslových řídících systémů.

Osnova

Přednášky:Nové trendy v oblasti řídící techniky. Programovatelné automaty, distribuované systémy řízení, přímé řízení procesůz PC. Přerušovací systém programovatelných automatů a jeho využití. Možnosti využívání speciálních funkcí programovatelných automatů při tvorbě řídící aplikace. Realizace regulačních a fuzzy algoritmů pomocí programovatelných automatů. Inteligentní moduly. Komunikační procesory. Víceprocesorové systémy. Demonstrace využití funkčního modulu FM 355.Využití mikrosystémů při řízení průmyslových procesů. Systém Simatic LOGO. Využití mikrosystémů při řízení průmyslových procesů. Systém Simatic S7 1200. Využití mikrosystémů při řízení průmyslových procesů. Systém Simatic S7 1200. Řízení stejnosměrných a krokových motorů pomocí programovatelných automatů. Programovatelné automaty CompactLogix firmy Rockwell Automation.Programovatelné automaty CompactLogix firmy Rockwell Automation. Operátorské panely PanelView. Řízení asynchronních motorů pomocí programovatelných automatů. Frekvenční měniče Sinamics a PowerFlex.Programovatelné systémy pro bezpečnostní aplikace.Přímé řízení procesů z PC. SoftPLC, SlotPLC, distribuované periferie. Využití operačních systémů reálného času.Laboratoře:Opakování práce s PLC Simatic S7 1500 a s prostředím STEP 7. Tvorba řídicí aplikace pro PLC Simatic S7 1500. Demonstracevyužití simulátoru pro PLC Simatic S7 1500. Programování řídící úlohy využívající hardwarové a časové přerušení.Tvorba řídící aplikace pro PLC Simatic S7 1500 demonstrující využití vysokorychlostních čítačů. Tvorba aplikace pro regulaci teploty v soustavě. Demonstrace využití integrovaného PID regulátoru, teplotního PIDregulátoru a samonastavujícího algoritmu. Řešení semestrálního projektu. Tvorba řídicí aplikace pro systém Simatic LOGO!. Tvorba řídicí aplikace pro systém Simatic S7 1200 - logické funkce, čítače, časovače, aritmetické instrukce, PIDregulátor. Tvorba řídicí aplikace pro systému Simatic S7 1200 - vysokorychlostní čítače, PWM/PTO instrukce. Tvorba řídicí aplikace pro systému Simatic S7 1200 - sériová komunikace, ukládání dat do přídavné paměti. Tvorba řídicí aplikace pro systém CompactLogix od firmy Rockwell Automation. Binární operace, čítače, časovače.Tvorba řídicí aplikace pro systém CompactLogix od firmy Rockwell Automation. Aritmetické operace, analogové I/O.Demonstrace možností vizualizace na panelu PanelView.Řízení asynchronních motorů pomocí frekvenčních měničů Sinamics, Micromaster a PowerFlex.Řešení semestrálního projektu. Obhajoba hlavních programů. Udělení zápočtů.

Literatura

SIMATIC S7-1500 Automation System, System Manual. 2014, A5E03461182-AB.SIMATIC S7-1200 Programmable controller, System Manual. Siemens AG, 2014, A5E02486680-AGSIMATIC S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL Communication, Function Manual. Siemens AG 2014, A5E03735815-AC.Industrial Controls. AS-Interface, AS-i Master CM 1243-2 and AS-i Data Decoupling Unit DCM 1271 for SIMATIC S7-1200,Manual. Siemens AG 2013. A5E02655230010A/RS-AA/003Berger H. Automating with SIMATIC S7-1200: Configuring, Programming and Testing with STEP 7 Basic V11; Visualizationwith WinCC Basic V11 Hardcover, 2013. ISBN-13: 978-38957 83852.Berger H. Automating with SIMATIC S7-1500: Configuring, Programming and Testing with STEP 7 Professional Hardcover,2014. ISBN-13: 978-38957 84040.Pigan R., Metter M. Automating with PROFINET. Publicis 2008. ISBN: 978-3895782947. Koziorek J., Kocián J., Chromčák L., Láryš T. Distribuované systémy řízení, učební text. 2011. Studijní materiálypro studijní obor Měřicí a řídicí technika, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2599-1 .

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.