Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řídicí systémy s počítači (RSsP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu RSsP - Řídicí systémy s počítači, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Po absolvování předmětu bude student umět charakterizovat základní vlastnosti kritických systémů reálného časua ovládat základní strukturované postupy analýza návrhu systémů reálného času. Seznámí se i s moderními trendyv oblasti návrhu a implementace jako jsou objektové postupy, návrhové vzory, komponentní technologie a nástrojevývoje distribuovaných aplikací i problematiku jejich implementace.

Osnova

Přednášky: Operační systémy a operační systémy pro řízení v reálném čase. Struktura a funkce operačního systému. Kernel (jádro OS ), řídící systémy využívající pouze kernel. Operační systém Linux a jeho použití pro řízení v reálném čase. Operační systém RTX pro Windows a jeho použitípro řízení v reálném čase. Přehled technik pro synchronizaci souběžných úloh v multitaskových RT OS - Zákaz přerušení, zamykání, semafor,signál, monitor. Kritické RT-systémy. Plánování úloh v kritických RT systémech Plánování aperiodických úloh:Plánování periodickýchúloh: Faktor využití procesoru, Frekvenčně monotónní plánování ( RMS - Rate monotonic scheduling ) Strukturované návrhové techniky pro RT systémy, DFD - diagramy datových toků, Metody Yourdona, Ward-Mellora, Mascot Metoda DARTS pro RT systémy a distribuované systémy Techniky objektově orientované analýzy a návrhu: identifikace objektů, specifikace atributů, definice operacía komunikace mezi objekty. Reprezentace vztahů mezi třídami a objekty, modularizace návrhu. Návrhové vzory Návrhové vzory, architektura softwarových systémů Komponentní systémy ,COM, DCOM, OLE, ActiveX , OPC. Distribuované algoritmy a protokoly. Paralelismus a distribuovanost, procesy a komunikační cesty, vlastnosti distribuovanýchalgoritmů, Architektury distribuovaných systémů. Problém výlučného přístupu a jeho řešení, zprávy a technika časových známek, Lamportův algoritmus, deadlock ajeho detekce, problém detekce. DCE, Middleware, RPC, Klient Server Integrace systémů řízení v průmyslovém podniku - případová studie Projekty:Příklady projektůAnalýza, návrh a implementace stavového automatu bankomatuAnalýza, návrh a implementace stavového nápojového automatuAnalýza, návrh a implementace stavového automatu jednokabinového systému výtahuAnalýza, návrh a implementace stavového automatu vícekabinového systému výtahuAnalýza, návrh a implementace ovladače displeje pomocí paralelního portuAnalýza, návrh a implementace generování PWM signálu na paralelním portuAnalýza, návrh a implementace demonstrační a měřicí aplikace pro stanovení některých charakteristických parametrůoperačního systému reálného časuAnalýza, návrh a implementace socketového propojení dvou operačních systémů na různých hardwarových platformáchPočítačové laboratoře:Operační systém Linux - seznámení s operačním systémemOperační systém Linux - základní programové prostředky a procesy reálného časuHard real-time rozšíření Linuxu, procesy a signályOperační systém Windows - seznámení s procesy reálného časuHard real-time rozšíření Windows, procesy a signályVzájemná komunikace mezi procesySynchronizační mechanismyVstupní a výstupní operaceOvladače pro bloková a znaková zařízení, síťová zařízeníKřížový vývoj aplikací pro Linux a Windows platformuCASE SELECT YOURDON - tvorba DFD schématSTD schémata stavových přechodůZpracování semestrální úlohy. Zápočet.

Literatura

Černohorský J. Řídicí systémy s počítači – učební text a návody do cvičení. VŠB-TU Ostrava 2013.Vondrák I. Metody specifikace softwarových systémů pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava 2005.Erl T. SOA Servisně orientovaná architektura – Kompletní průvodce. 672 s. ComputerPress 2009. ISBN 9788025118863.K ernigham B.W., Rotchie D.M. Programovací jazyk C. 288 s. ComputerPress 2006. ISBN 9788025108970.M areš A. 1001 tipů a triků pro C# 2010. 416 s. ComputerPress 2011. ISBN 9788025132500.U ML. Dostupné online na www.uml.org.RASPBERRY PI. Dostupné online na www.raspberrypi.org.Řídicí systémy s počítači. Stránky předmětu dostupné online v rámci univerzity na http://rc111.vsb.cz/rssp.

Požadavky

Žádné

Garant

doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.

Vyučující

Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.