Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řídicí systémy servisních robotů (ŘSSR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘSSR - Řídicí systémy servisních robotů, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Znalost návrhu řídicího systému pro servisní robot, jeho realizace a oživení, analyzovat a řídit spolehlivost,

Osnova

Týden Náplň přednášky a cvičení1. Úvod do problematiky, specifika řídicích systémů vhodných pro aplikace servisních robotů. Architektura, vlastnosti jednočipových mikropočítačů, jejich systemizace. Architektura 1. část.2. Architektura mikropočítačů 2. část, registry, přerušovací subsystém, časovače.3. Seznámení s vývojovým prostředím BASCOM 8051. Seznámení s vývojovým prostředím Keil.4. Napojení I/0 – analogové, digitální, optooddělení, napojení na pohybový subsystém.5. Senzorický subsystém, jeho prostředky. 6. Samostatný návrh řídicího systému dle zadání – zadání.7. Implementace WDT obvodu v řídicím systému.8. Komunikace s inteligentními senzory pro kognitivní mobilní roboty, I2C sběrnice.9. Programování časovačů. Komunikace v řídicích systémech postavených na mikropočítačích. Používané protokoly. Práce s knihovnami - paralelní běh úloh.10. Prostředky komunikace s nadřazenou úrovní. Demonstrace na praktickém příkladu. (ADAM4550, WIFI)11. Programování odezvy na vnější přerušení.12. Speciální HW a SW prostředky pro oblast implementace umělé inteligence do řízení servisních (mobilních) robotů I.13. Samostatný návrh řídicího systému dle zadání – vyhodnocení.14. Zápočet.

Literatura

[1] NOVÁK,P. Průmyslové řídicí systémy.(skriptum), 2000, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s.104, ISBN 80-7078-733-3 .[2] NOVÁK, P. Mikropočitačové řídicí systémy. (skriptum) VŠB-TU Ostrava, 112 s., 2002, ISBN 80-248-0219-8 [3] Automa, časopis[4] Automatizace, časopis

Požadavky

Žádné

Garant

prof. Dr. Ing. Petr Novák

Vyučující

Ing. Ján Babjak, Ph.D.Ing. Tomáš Kot, Ph.D.prof. Dr. Ing. Petr NovákIng. Lukáš Tomek