Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řídicí systémy pro zajištění funkční bezpečnosti (ŘSZFB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘSZFB - Řídicí systémy pro zajištění funkční bezpečnosti, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty doktorského studia s problematikou návrhu elektrických, elektronických a programovatelnýchsystémů pro zajištění funkční bezpečnosti strojních zařízení a průmyslových procesů. Vychází s koncepce integritybezpečnosti definované v mezinárodních normách. Studenti se absolvováním předmětů naučí navrhnout vhodný bezpečnostnísystém na základě posouzení rizika daného řízeného stroje či procesu.

Osnova

Náplň přednášek:Bezpečnostní strategie strojních zařízení a průmyslových procesů. Mezinárodní normy zabývající se problematikou funkční bezpečnosti. Proces posouzení rizika, analýza rizik, návrh ochranných zařízení. Opatření pro snížení rizika, návrh elektrického, elektronického nebo programovatelného systému pro zajištění funkčníbezpečnosti. Statistické parametry týkající se pravděpodobnosti výskytu poruch u systémů pro zajištění funkční bezpečnosti.Komponenty systémů pro zajištění funkční bezpečnosti. Komunikace v systémech pro zajištění funkční bezpečnosti.

Literatura

ČSN EN ISO 12100-1, 2 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci. ČSN EN ISO 14121-1 Bezpečnost strojních zařízení- Posuzování rizika - Část1: Zásady ČSN EN ISO 13849-1, 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů. ČSN EN 62061 Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelnýchelektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností ČSN EN 61508-1-7 Funkční bezpečnost elektrických, elektronických, programovatelných elektronických systémů souvisejícíchs bezpečností. ČSN EN 61511-1-3 Funkční bezpečnost ? Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů.

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.