Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení tekutinových mechanizmů (ŘTM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘTM - Řízení tekutinových mechanizmů, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Doktorand zná způsoby řízení a principy funkce základních regulovaných pohonů-servomechanismů. Dovede navrhnoutpohon a řízení s ohledem na dynamické vlastnosti pohonu. Při návrhu dovede využít simulační programy.

Literatura

NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů. Montanex a.s., Ostrava, 1999. ISBN 80-7225-030-2 .NEVRLÝ, J.: Modelování pneumatických systémů. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2003. ISBN 80-7204-300-5 .NEPRAŽ, F., NEVRLÝ, J., PEŇÁZ, V., TŘETINA, K.: Modelování systémů s hydraulickými mechanismy. Bosch-rexroth, Brno2002. ISBN 80-214-2187-8 .VALÁŠEK, M.: Mechatronika. Skripta ČVUT Praha, 1995, ISBN 80-01-1-01276-X.MURRENHOFF, H.: Servohydraulik – Geregelte hydraulische Antriebe. IFAS RWTH Aachen. Shaker Verlag, 2008. ISBN 978-3-8322-7067-4 .BUTON, T., D.: Introduction to Dynamic Systems Analysis. McGraw-Hill. ISBN 0-07-113844 -7.CLOSE, CH., M., FREDERICK, D., K. Modelling and Analysis of Dynamic Systems. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-12517-2 .

Požadavky

Žádné

Garant

prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.