Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vtlačování tekutých odpadů vrty (VKO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VKO - Vtlačování tekutých odpadů vrty, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty - na základě analytické rozvahy posoudit možnosti uskladňování tekutýchodpadů ve vybraných - vhodných propustných vrstvách. Na základě teoreticky získaných znalostí musí být studentischopni provést roztřídění informací podle stupně důležitosti a navrhnout vhodný provoz zatláčecí stanice, zvláštěpak se zohledněním vlivu jejího provozu na okolní životní prostředí. Posoudit význam informací a umět diferencovatmezi podstatnými a méně významnými. Poznatky pak umět aplikovat v dalším profesním růstu.

Osnova

1. Odpadové hospodářství, úprava a zneškodňování odpadů2. Varianty podzemního utrácení odpadů3. Metodika průzkumu a výběru vhodných struktur4. Možnosti využití vytěžených ložisek uhlovodíků5. Kompatibilita tekutých odpadů s horninovým prostředím a původními tekutinami v něm obsaženými6. Využití starých provozních sond pro vtláčení tekutých odpadů7. Projektování, výstavba a provoz zatláčecí stanice sloužící k utrácení tekutých odpadů do propustných vrstev8. Rizika ukládání tekutých odpadů do propustných vrstev9. Nevhodně zvolená lokalita10. Chyby vzniklé při projektování a výstavbě zatláčecí stanice a vtlačných sond11. Chyby v konstrukci sond12. Porušení horninového prostředí, chybné stanovení typu tekutých odpadů pro utrácení z hlediska jejich kompatibility13. Možný vliv úniku deponovaných látek na životní prostředí

Literatura

Bujok, P.: Podzemní hydraulika (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB Ostrava, 1989Bujok, P., Dorda, P.: Základy těžby a vtlačování plynu. Skripta PGS, VŠB Ostrava, 1995Bujok, P., Müller, K., Zeman, V.: Výzkum vlastností kolektorských vrstev a sond na PZP. Skripta PGS, VŠB Ostrava, 1985Bujok, P., Blažej, J.: Deponace tekutých odpadů v propustných vrstvách (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB Ostrava, 1994Marasová, D., Pinka, J., Bujok, P., Krištín, Š.: Uskladnovanie tekutých odpadov v horninových štruktúrach. VŠ skripta, ISBN 80-88896-11-8 , BERG fakulta, TU KošicePinka, J., Wittenberger, G., Engel, J. (2006): Dobývanie ložísk vrtmi. AMS, F BERG, TU Košice, ss. 227Ďurica, D., Holý, M., Suk, M. (2008): Člověk jako geologický činitel. Moravské zemské muzeum, Brno, ss. 177

Požadavky

Žádné

Garant

prof. Ing. Petr Bujok, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Petr Bujok, CSc.